Finał Konkurs Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie

W dniu 18 maja 2012 r. odbył się finał IV Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie, pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dr Marka Sawickiego.

Organizatorami konkursu byli: Wydział Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz redakcja miesięcznika ogólnopolskiego AGROmechanika – Technika w gospodarstwie”. Patronat nad konkursem objął JM Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, prof. dr hab. Alojzy Szymański.
Rolę partnera strategicznego konkursu pełniła Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Firma Bayer CropScience miała przyjemność być generalnym sponsorem konkursu.
W tym roku do etapu szkolnego przystąpili uczniowie z blisko 180 średnich szkół o profilu rolniczym i leśnym z całej Polski, którzy na finał przybyli wraz ze swoimi nauczycielami.

Wraz z dużą dawką wiedzy, tego dnia do Warszawy zawitała także piękna pogoda, co pozwoliło zarówno uczestnikom jak i ich nauczycielom na zwiedzanie uczelni, szczególnie Wydziału Inżynierii Produkcji.

Podczas gali finałowej, prowadzący Prodziekan WIP SGGW – dr hab. Inż. Tomasz Nurek – ogłosił wyniki konkursu podając 5 laureatów, którym nagrody wręczali przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa, KRUS, SGGW oraz sponsorów: Bayer CropScience, Poettinger, Yamaha, DLG i Stihl.

Bayer CropScience ufundował dla 5 finalistów 12-miesięczne stypendia.

Uczestnictwo w tym przedsięwzięciu to dla BCS jedno z działań kampanii edukacyjno – informacyjnej “Grunt to bezpieczeństwo”. Edukowanie młodych ludzi, którzy swoją wiedzę wykorzystają w przyszłości w swoich gospodarstwach – to jeden z celów kampanii. Nasza strona www.grunttobezpieczenstwo.pl została włączona do materiałów dydaktycznych podczas przygotowania uczniów do konkursu. Wierzymy, że ta wiedza jeszcze zaprocentuje, tym bardziej, że firma planuje dalsze wspieranie szkół, poprzez przekazywanie specjalistycznego sprzętu, szkolenia i pokazy w Centrach Doradztwa Technicznego.
BCS