Festiwal Kolęd i Pastorałek

Trwa II Festiwal Kolęd i Pastorałek Młodzież Mazowsza u wrót stajenki”, zorganizowany pod patronatem J.E. abp Henryka Hosera – ordynariusza diecezji warszawsko-praskiej i Adama Struzika – marszałka województwa mazowieckiego. Festiwal skierowany jest do młodzieży ze szkół ponadpodstawowych, z podziałem na solistów oraz zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne.”

Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać do 30 listopada 2009 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Ząbkach (05-091) przy ul. Słowackiego 10. Zgłoszenie winno zawierać: imiona i nazwiska uczestników (z zaznaczeniem ewentualnego instrumentarium), imię i nazwisko opiekuna uczestników, adres kontaktowy uczestników oraz numer telefonu i adres e-mail. Do zgłoszenia należy dołączyć płytę CD lub kasetę magnetofonową z nagraniem dwóch polskich kolęd lub pastorałek. Utwory powinny być w interpretacji własnej a’capella lub z akompaniamentem własnym na dowolnie wybranym instrumencie. Niedopuszczalne jest korzystanie z podkładów muzycznych (playback).
Do 3 grudnia br. jury przesłucha nadesłane płyty i kasety, i na tej podstawie zakwalifikuje najlepszych do II etapu festiwalu. Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie lub pisemnie do 7 grudnia br.

W niedzielę 13 grudnia br. jury składające się ze znanych osób związanych z branżą muzyczną, przesłucha uczestników II etapu i wyłoni laureatów festiwalu.
W sobotę 30 stycznia 2010 r. w katedrze warszawsko-praskiej św. Floriana odbędzie się koncert laureatów festiwalu, który uświetni występem uznany wykonawca polskiej estrady. Podczas koncertu, laureaci otrzymają atrakcyjne nagrody ufundowane przez organizatorów.
Celem Festiwalu jest prezentacja wartościowych pod względem religijnym i artystycznym kolęd i pastorałek oraz wyłonienie i promocja młodych talentów muzycznych z województwa mazowieckiego.

Organizatorami Festiwalu są: Diecezja Warszawsko-Praska, Samorząd Województwa Mazowieckiego, Urząd Miasta w Ząbkach oraz Praska Giełda Spożywcza.
Szczegółowych informacji o festiwalu udzielają pracownicy Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach, pod telefonem (22) 781 64 30 – codziennie, w godzinach 10.00-17.00.