Ferma Świń i Drobiu

W dniach 18-20 kwietnia br. w poznańskiej hali Arena odbyły się XI Międzynarodowe Targi Ferma Świń i Drobiu. Udział w imprezie wzięło 100 firm. Targi zwiedziło kilka tysięcy rolników. Patronat naukowy nad imprezą objął Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (nowa nazwa Akademii Rolniczej). Głównym organizatorem targów było Krajowe Stowarzyszenie Promocji Obszarów Wiejskich. N

Ferma Świń i Drobiu to nie tylko okazja to zapoznania się z najnowszą ofertą rynku skierowaną do producentów tych zwierząt. To także okazja do dyskusji na temat aktualnej sytuacji w obu branżach. W programie, oprócz typowo naukowych wykładów i seminariów, znalazło się kilka punktów dotyczących nowych propozycji ustawowych, które mają znormalizować trudną sytuację na rynku trzody. W pierwszy dzień trwania imprezy w ramach Forum Trzodowego, zwiedzający wysłuchali kilka referatów na temat zatwierdzonego kilkanaście dni temu przez rząd programu zwalczania choroby Aujeszkyego. Na program ten zarezerwowano w budżecie państwa prawie 350 mln złotych. Brak tego programu w Polsce uniemożliwiał sprzedaż żywca wieprzowego do krajów Europy Zachodniej.

Dyskusje zdominował także temat nowej ustawy paszowej, która miała wejść w życie 12 sierpnia br. Minister rolnictwa Marek Sawicki zapowiada jednak, że ustawa wejdzie w życie dopiero w roku 2012. To właśnie w tej ustawie znalazły się zapisy zakazujące stosowania roślin GMO w paszach do skarmiania zwierząt. Zdaniem środowisk producentów trzody i drobiu, ale także firm paszowych, ustawa zrujnuje i tak słaby już rynek. W tej sprawie ponad 700 członków Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej Polsus” wysłało do premiera Donalda Tuska petycję. Rolnicy domagają się wycofania niekorzystnych zapisów w ustawie. Nie obyło się także od rozmów na temat aktualnej sytuacji na rynku trzody chlewnej. Problemy branży odbiły się jak w lustrze na organizatorach wystawy, a tym samym na uczestniczących w niej firmach. Marazm na rynku, przełożył się na ilość zwiedzających wystawę. Jeszcze w ubiegłym roku Arena wypełniona była po brzegi. Tym razem tłumów nie było. Targi zwiedziło kilka tysięcy osób – zwykle liczba ta przekraczała 20 tysięcy.

Jak sama nazwa wskazuje, targi to także impreza skierowana dla producentów drobiu. Dla zainteresowanych tą branżą również przygotowano szereg atrakcji. W hali namiotowej ustawionej obok Areny można było zwiedzić Wystawę Drobiu, Ptactwa Ozdobnego, Wodnego i Ptactwa Łownego. W programie wykładów nie zabrakło tematów dotyczących produkcji drobiu i jaj, zdominowanych przez zagadnienie związane z odwiecznym problemem hodowców – Salmonellą.

Każdego dnia o godz. 14.30 na stoisku integracyjnych, można było wygrać m. in. komputer multimedialny, a także prenumeratę pism rolniczych, w tym 12 kolejnych nr miesięcznika Wiadomości Rolnicze Polska. Konkurs jak zwykle, cieszył się wielką popularnością wśród zwiedzających.

Tradycyjnie już XI Międzynarodowym Targom “FERMA ŚWIŃ I DROBIU” towarzyszyły konkursy: o Złote Medale i Znak Nowość. Łącznie nagrodzono 42 firmy, którym przyznano 36 Złotych Medali i 27 Znaków Nowość XI Międzynarodowych Targów “FERMA ŚWIŃ I DROBIU”.(lista nagrodzonych w kolejnym artykule pt.”Nagrodzeni w Arenie”).

Oprócz Krajowego Stowarzyszenia Promocji Obszarów Wiejskich, organizatorami imprezy byli: Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody ChlewnejPolsus””, Wielkopolski Związek Producentów Trzody Chlewnej, Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz, Krajowa Rada Drobiarstwa, Polski Związek Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu, Wielkopolska Izba Rolnicza oraz Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych.


Tekst: M. Simiński, wrp.pl