Ferie zimowe „na własne konto”

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w czasie ferii wspiera gimnazjalistów. Rozpoczęły się zajęcia w ramach projektu „Na własne konto” dla uczniów z województw: dolnośląskiego, mazowieckiego i zachodniopomorskiego.

Podczas ferii zimowych, w ramach projektu „Na własne konto”, gimnazjaliści z terenów wiejskich poznają zagadnienia ekonomiczne z zakresu przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej, oszczędzania i inwestowania oraz bankowości i funkcji pieniądza. Trwające tydzień zajęcia będą prowadzone w atrakcyjny dla nastolatków sposób, głównie poprzez i zabawy edukacyjne, z uwzględnieniem pracy metodą projektu. Uczniowie odwiedzą też lokalny bank oraz poznają mapę regionalnego biznesu.

W zajęciach, oprócz nauczyciela, będzie uczestniczył dodatkowo student ekonomii lub kierunku pokrewnego, który ma wspierać pedagoga w prowadzeniu warsztatów. Zaangażowanie studentów w proces dydaktyczny ma również na celu urozmaicenie zajęć, pokazanie uczniom gimnazjów dobrych wzorców, a także uświadomienie im, że każdy ma szansę studiowania wymarzonego kierunku, znalezienia dobrej pracy czy założenia własnej firmy.

Cykl warsztatów realizowany będzie także w drugim semestrze roku szkolnego (od marca do kwietnia 2015). Na bazie zdobytej wiedzy, uczniowie wykonają w zespołach pracę projektową – Teczkę Spółdzielni Uczniowskiej wraz z biznesplanem spółdzielni i jej reklamą.

– Projekt „Na Własne Konto” to szansa dla młodych osób na zdobycie wiedzy ekonomicznej w ciekawy i nieskomplikowany sposób. Znajomość podstawowych zagadnień finansowo-bankowych daje uczniom możliwość świadomego podejmowania decyzji – mówi Marek Zagórski, prezes Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. – Kończący cykl zajęć konkurs, stanowi przykład pozytywnej rywalizacji pomiędzy gimnazjalistami i przyczynia się do wzmocnienia ich motywacji i chęci do działania – dodaje.  

Jako pierwsi, zajęcia rozpoczęli uczniowie z województw: dolnośląskiego, mazowieckiego i zachodniopomorskiego. W pozostałych województwach zajęcia będą realizowane sukcesywnie, wraz z rozpoczęciem przerwy zimowej.

Projekt „Na Własne Konto” realizuje EFRWP przy wsparciu Fundacji na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000” im. M. Rataja oraz we współpracy z bankami i lokalnymi przedsiębiorcami.
Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Renata Struzik, za: Justyna Iżycka