Ferie z ekonomią w 160 gminach

Zakończył się nabór do II edycji programu „Na Własne Konto”, organizowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. W dodatkowych zajęcia z ekonomii i przedsiębiorczości wezmą udział gimnazjaliści ze 160 gmin z całej Polski.

– Gminy wykazały bardzo duże zainteresowanie naborem do II edycji. W tym roku zdecydowaliśmy się na rozszerzenie zasięgu „Na Własne Konto” – dzięki temu w programie weźmie udział większa liczba uczniów. Ubiegłoroczna edycja „Na Własne Konto”, która została bardzo dobrze przyjęta, zarówno przez uczestników, jak i prowadzących, była dla młodzieży okazją do nauki oraz aktywnego spędzenia ferii zimowych. Liczymy, że w tym roku młodzież również wzbogaci się o nowe doświadczenia – mówi Krzysztof Lipiński, z-ca dyrektora generalnego Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.
Zajęcia dydaktyczne, podobnie jak w I edycji programu, zostaną poprzedzone szkoleniem dla prowadzących zajęcia – nauczycieli oraz studentów, które m.in. przygotuje ich do pracy z uczniami oraz korzystania z platformy e-learningowej. Szkolenie odbędzie się w dniach 22–24 listopada br.
Pierwsze lekcje w ramach „Na Własne Konto” rozpoczną się z początkiem ferii zimowych. W czasie ich trwania uczniowie, m.in. poprzez gry i zabawy, poznają narzędzia bankowości elektronicznej, zasady gospodarowania oszczędnościami czy wymiany bezgotówkowej, które umożliwią im lepszy start w dorosłe życie. W drugim semestrze uczestnicy programu wykorzystają zdobytą wiedzę w praktyce, przygotowując pracę konkursową. W ramach zajęć młodzież odwiedzi także banki i spotka się z lokalnymi przedsiębiorcami. 
Pomysłodawcą „Na Własne Konto” jest Fundacja EFRWP, która od lat wspiera rozwój polskiej wsi. Głównym założeniem programu jest wsparcie młodych ludzi, którzy wchodzą w dorosłe życie, kształtują swoje postawy, podejmują pierwsze poważne decyzje dotyczące swojej przyszłości oraz zaczynają korzystanie z narzędzi bankowych. Udział w programie jest dla młodzieży okazją do zdobycia nowych umiejętności i wiedzy na temat podstawowych mechanizmów finansowych. 
Program „Na Własne Konto” to autorski program Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, realizowany wspólnie z Fundacją na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000”  im. M. Rataja. 
„Na Własne Konto” powstaje przy współpracy Narodowego Banku Polskiego w ramach programu edukacji ekonomicznej.
W pierwszej edycji programu, zrealizowanej w roku szkolnym 2012/13 w 124 gminach, wzięło udział ponad 2 233 uczniów.
 
Więcej informacji na stronie: www.nawlasnekonto.pl
(mat)