Farmy wiatrowe z mocą 14 reaktorów jądrowych

W dniach 26-27 października 2011 w Barcelonie odbyło się Global Celan Energy Forum, jedna z ważniejszych europejskich konferencji branżowych, w której uczestniczył Jacek Banach, Prezes Zarządu Expom S.A. Konferencja ta jest poświęcona dyskusjom nad zmianami klimatycznymi, odnawialnymi źródłami energii oraz finansowaniem nowych projektów w tej dziedzinie. Wzięło w niej udział ponad 300 uczestników z około 30 krajów. W trakcie tegorocznej konferencji Banachowi udało się nawiązać perspektywiczne kontakty, dzięki czemu Expom S.A. będzie miała możliwość wejścia w kolejną perspektywiczną branżę, którą jest rynek pojazdów napędzanych elektrycznie.

Dla Expom S.A. w czasie konferencji najważniejsze były zagadnienia związane pojazdami napędzanymi energią elektryczną. Jest to nowa, perspektywiczna branża, w której firma chce się rozwijać. Strategia Expom S.A. na najbliższe lata zakłada skoncentrowanie się na najbardziej przyszłościowych i szybko rozwijających się sektorach, do których według nas należy m.in. branża motoryzacyjna pojazdów napędzanych elektrycznie” – tłumaczy Jacek Banach. – “W trakcie konferencji w Barcelonie udało mi się nawiązać obiecujące kontakty z Europejskim Stowarzyszeniem Energetyki Wiatrowej, Instytutem Oxford Studiów Energii (watek gazu łupkowego na konferencji) czy wreszcie z włodarzami miasta Barcelona, co pozwoli nam na dalsze rozwijanie naszych koncepcji biznesowych” – dodaje Banach.

Branża pojazdów napędzanych energią elektryczną jest postrzegana przez Expom S.A. jako jedna z tych z perspektywą najszybszego wzrostu. Spółka prowadzi prace zmierzające do nawiązania współpracy w ramach jednego z najbardziej spektakularnych na świecie projektów o nazwie Better Place, który na skalę globalną w kilku już krajach (np. Izrael, Dania, Japonia, Australia) realizuje firma z USA. Jego trzon stanowi wdrażanie koncepcji transportu publicznego w oparciu o pojazdy napędzane elektrycznie. W czasie konferencji w Barcelonie odbył się m.in. panel dyskusyjny “Is the future electric?” oraz wycieczka objazdowa po takich miejscach w Barcelonie, gdzie są zastosowane rozwiązania z dziedziny czystych technologii. Dla Expom S.A., w związku z rozwijanym w Spółce projektem rozwojowym branży motoryzacyjnej EVC, – najciekawszy był wątek związany z wdrażanym w Barcelonie projektem LIVE Barcelona (Logistics for the Implementation of the Electric Vehicle) promującym używanie samochodów elektrycznych w mieście. Dzisiaj Barcelona ma już ponad 240 punktów ładowania samochodów elektrycznych. Celem jest, aby każdy mieszkaniec miał możliwość dostępu ze swojego domu do takiego miejsca w ciągu 5 minut. Jest to jeden z elementów innowacyjnej infrastruktury tego projektu. “Dzięki udziałowi w tej konferencji miałem również możliwość zobaczenia pierwszego punktu ładowania samochodów elektrycznych, jaki został zainstalowany w Barcelonie, jak również samego samochodu elektrycznego” – dodaje Banach.

Jednym z ważnych wniosków, które zostały przedstawione w czasie trwania forum, było stwierdzenie, że przemysł energetyki odnawialnej stoi przed ogromna szansą w związku z kryzysem ekonomicznym i rosnącymi cenami paliw tradycyjnych. Jednak sektor ten, by się rozwijać potrzebuje wsparcia ze strony władz oraz dostępu do finansowania. Jedno z zaprezentowanych opracowań przygotowanych przez Ernst & Young pokazuje, że inwestycje w energetykę odnawialną mają bardzo dobroczynny wpływ na ekonomię całego kraju. Według wyliczeń Ernst & Young w krajach UE, każdy milion euro zainwestowany w energetykę wiatrową przynosi 21 nowych miejsc pracy. Christian Kjaer, prezes Europejskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, informował, że sektor energetyki wiatrowej buduje rocznie instalacje równające się w skali globalnej z 14 reaktorami jądrowymi. W ciągu ostatniego roku odnotował on około 50% wzrost w stosunku do roku ubiegłego, co w sektorze energii jądrowej udało się osiągnąć w ciągu 10 lat. Kjaer podkreślił także, że inwestycje w energię wiatrową będą miały ekonomiczne uzasadnienie tylko pod warunkiem, że zainwestuje się także w system dystrybucji pozwalający na eksport i import wytworzonej w ten sposób energii.

Expom S.A. stawia także na energię wiatrową oraz gaz łupkowy. W dziedzinie elektrowni wiatrowych Expom S.A. ma pewne doświadczenia oraz nowe sukcesy na koncie. Expom S.A. będzie przedstawicielem firmy Smart Wind Ltd. i dystrybutorem jej małych elektrowni wiatrowych na terenie całej Europy, w tym Polski. Z uwagi na ogromny potencjał rynku małych elektrowni wiatrowych i jednoczesny niedobór podaży profesjonalnych urządzeń i sprzętu, Expom S.A. ma szansę stać się jednym z głównym partnerów dla firm, jednostek samorządowych, osób prywatnych i rozmaitych organizacji zainteresowanych małymi elektrowniami wiatrowymi. W połowie bieżącego roku Expom S.A. otrzymała zamówienie na wyprodukowanie komponentów oprzyrządowania do wykonywania odwiertów w poszukiwaniu i wydobyciu gazu łupkowego od jednego ze światowych liderów w branży gazowo-naftowej, firmy Weatherford z USA. Dzięki temu kontraktowi Expom S.A., zgodnie z przyjętą strategią rozwoju, wprowadziła do swojego zakresu działalności nową branżę gazowo-naftową.
Źródło: Expom S.A.