Farmy fotowoltaiczne na gruntach IV – VI klasy

Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej o zmianę przepisów w zakresie planowania przestrzennego w celu umożliwienia budowy farm fotowoltaicznych na gruntach klas IV-VI, na obszarach z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego.

– Obecnie przepisy w tym zakresie, uniemożliwiają takie inwestycje. Argumentem za zaproponowaną zmianą przepisów jest możliwość okresowego wypasu owiec na terenie farm fotowoltaicznych – informuje KRIR.

Źródło: KRIR

Opracował: Krzesimir Drozd