FAO wzywa do pomocy krajom dotkniętym klęską głodu

Według oceny FAO, koszty importu żywności do krajów, w których jej brakuje były w 2007 r. o 25% większe niż w 2006 r. Konieczne jest podjęcie szybkiej pomocy ludności cierpiącej głód.


Większość krajów rozwijających się nie poradzi sobie samodzielnie z tym problemem. Potrzebna jest zarówno natychmiastowa pomoc, jak i opracowanie programów długofalowych zapewniających zaopatrzenie w wodę dobrej jakości, rozwój infrastruktury wiejskiej, poprawiających żyzność gleb, rozwijających zrównoważoną produkcję żywności. FAO wzywa do działań zapewniających drobnym rolnikom dostęp do nasion, nawozów i innych nakładów wspomagających lokalną produkcję. Ostatnio FAO przyznało 260 mln dolarów na pożyczki i granty dla 16 ubogich krajów. Głównym beneficjentem tej pomocy jest Afryka. Zachodniej i Centralnej Afryce przypadnie 77,2 mln dolarów, Wschodniej i Południowej Afryce – 42 mln, Azji – 88,5 mln, a Ameryce Środkowej i Karaibom – 27 mln.

(Agra Europe 2007, nr 2290, s. M/5)
W.M.

N