FAO: utrata bioróżnorodności gleby czołowym problemem na świecie

W Raporcie FAO na temat „Stanu wiedzy o różnorodności biologicznej gleby” opublikowanym 5 grudnia 2020 r. w Światowy Dzień Gleby wskazano na utratę bioróżnorodności gleby jako jeden z czołowych problemów światowych.

W Raporcie zdefiniowano różnorodność biologiczną gleby rozumianą jako różnorodność życia pod ziemią, począwszy od genów, poprzez gatunki, do tworzonych przez nie zbiorowisk oraz kompleksów ekologicznych, a także od mikrosiedlisk glebowych po krajobrazy. Różnorodność biologiczna gleby obejmuje organizmy jednokomórkowe, organizmy mikroskopijnych rozmiarów oraz bezkręgowce, tj. nicienie, dżdżownice, stawonogi, w tym ich stadia larwalne, a także glony czy grzyby oraz organizmy spędzające znaczną część życia pod powierzchnią ziemi (niektóre ssaki, płazy czy gady).

Różnorodność biologiczna odgrywa kluczową rolę zarówno w rolnictwie, jak i utrzymaniu bezpieczeństwa żywnościowego. Życie mikrobiologiczne spełnia ważną rolę w zwiększaniu plonowania roślin oraz poprawie ich parametrów jakościowych. Ma również istotne znaczenie w rekultywacji terenów zdegradowanych oraz ochronie zdrowia i łagodzeniu zmian klimatycznych.

W Raporcie wskazano na czynniki stanowiące potencjalne zagrożenie dla różnorodności biologicznej gleby, takie jak między innymi działalność antropogeniczna i związane z nią zmiany klimatyczne oraz klęski żywiołowe. Duże znaczenie przypisuje się intensyfikacji produkcji roślinnej, w tym stosowaniu środków ochrony roślin, zubożeniu gleby w substancję organiczną, degradacji struktury glebowej, erozji gleby czy jej zagęszczeniu oraz wylesianiu, zanieczyszczeniu, zakwaszeniu i zasoleniu gleby. Podkreślono istotną rolę gleby, w tym jej życia biologicznego, w łagodzeniu zmian klimatycznych, między innymi poprzez sekwestrację węgla czy redukcję gazów cieplarnianych.

W Raporcie zasygnalizowano potrzebę promowania innowacyjnych technologii w sposobie gospodarowania glebą. Wskazano również na potrzebę wprowadzania przez producentów rolnych zrównoważonych działań w obrębie gospodarowania zasobami glebowymi w celu zachowania różnorodności biologicznej gleby.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności