Expom S.A. – doskonałe wyniki w pierwszym półroczu

Expom S.A., firma z branży metalowej, podsumowała wyniki finansowe za pierwsze półrocze roku 2011. W tym okresie wartość sprzedaży Spółki osiągnęła kwotę ponad 9,5 mln PLN. Zysk netto wyniósł 0,5 mln PLN. Do końca roku firma spodziewa się znacznego przekroczenia wyników z lat poprzednich, sprzedaż ma osiągnąć wartość ponad 20 mln PLN.

Dynamiczny rozwój i znaczący wzrost przychodów firma zawdzięcza konsekwentnej realizacji nowej strategii przyjętej na początku bieżącego roku. W jej ramach zaplanowano skoncentrowanie się na najbardziej perspektywicznych branżach, do których według Spółki należą m.in.: energetyka odnawialna oraz branża gazowo-naftowa.
Strategia firmy bazuje na kluczowych atutach, które posiadamy i dogłębnej analizie rynkowych realiów. Dlatego też specjalizujemy się w dostarczaniu niszowego, wysoko przetworzonego produktu finalnego, który musi też spełniać wymóg innowacyjności” – tłumaczy Jacek Banach, Prezes Zarządu Expom S.A. – “Koncentrujemy się na najbardziej przyszłościowych branżach, w których w najbliższych latach można się spodziewać dużych inwestycji i szybkiego tempa rozwoju” – dodaje Banach.
W ramach wprowadzania do firmy branży energii odnawialnej Expom S.A. podpisała list intencyjny z izraelską spółką Smart Wind Ltd. Do końca tego roku ma nastąpić zawarcie właściwej umowy pomiędzy spółkami, czyniącej z polskiej firmy partnera biznesowego Smart Wind Ltd. odpowiedzialnego za produkcję i dystrybucję małych elektrowni wiatrowych na terenie całej Europy.
Na początku czerwca br. Expom S.A. otrzymała także pierwsze zamówienie na wyprodukowanie komponentów oprzyrządowania do wykonywania odwiertów w poszukiwaniu i wydobyciu gazu łupkowego od jednego ze światowych liderów w branży gazowo-naftowej, firmy Weatherford z USA.
Zawarcie powyższych kontraktów było możliwe m.in. dzięki uczestnictwu przedstawicieli Expom S.A. w najważniejszych, międzynarodowych konferencjach branżowych, m.in.: Eilat-Eilot Renewable Energy International Conference & Exhibition, Offshore Technology Conference & Exhibition w Huston, Renewable Energy Finance Forum w Nowym Jorku czy CleanTech Summit & Exhibition w Izraelu.
W pierwszym półroczu tego roku Expom S.A. zrealizowała także kilka inwestycji, które mają przyczynić się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa. Zakupiona i wdrożona została stacja robocza HP oraz specjalistyczne oprogramowanie służące do obliczania wytrzymałościowego konstrukcji z wykorzystaniem MES (Metody Elementów Skończonych), a także ramię pomiarowe FaroArm do pomiarów konstrukcji. Dzięki tym inwestycjom Expom S.A. poszerzyła swoją ofertę o wykonywanie usług inżynierskich i prac badawczo-rozwojowych.
Źródło: Expom SA”