fbpx

EuroTier tym razem w formie cyfrowej; nagrody EuroTier Innovation Awards rozdane

Odbywające się od 9 do 12 lutego, po raz pierwszy w formie cyfrowej dopiero w 2021 roku, EuroTier, wiodące na świecie targi produkcji zwierzęcej, mają być najważniejszym miejscem spotkań branży hodowlanej tej zimy.

Rozwój sytuacji w ostatnich miesiącach wskazuje, że cały łańcuch wartości w hodowli zwierząt znajduje się pod presją, co pokazuje wyraźny wpływ na wszystkie ogniwa w łańcuchu wartości. Kluczowe tematy obejmują suszę i wynikającą z niej zmniejszoną dostępność pasz dla produkcji mleczarskiej, ryzyko afrykańskiego pomoru świń (ASF) w sektorze trzody chlewnej i ptasiej grypy w sektorze drobiu. Ponadto niejasne decyzje polityczne i pewne debaty społeczne przyczyniają się do złożonych decyzji inwestycyjnych.

Co więcej, różne przypadki koronawirusa wykryto zarówno w rzeźniach, jak iw przemyśle mięsnym, co doprowadziło nie tylko do zaległości w uboju, ale także do potencjalnego przepełnienia obiektów w gospodarstwie. Ta sytuacja ma znaczący wpływ na ceny. Zmiany w popycie konsumenckim, wynikające ze zmniejszonego spożycia żywności poza domem, są obecnie również częściowo odzwierciedlone w całym łańcuchu wartości. Zbliżająca się w Niemczech decyzja o wprowadzeniu przepisów dotyczących łańcucha dostaw jest kolejnym poważnym wyzwaniem dla przemysłu rolno-spożywczego, które są ze sobą silnie powiązane.

EuroTier digital jako wydarzenie online rozpocznie debatę na temat aktualnych zagadnień i umożliwi dyskusje online, prezentując tym samym ważne perspektywy dla przyszłości branży. Temat przewodni „Rolnictwo w łańcuchu żywnościowym”, który stanowi podstawę technologii cyfrowej EuroTier, skupi się na roli hodowli zwierząt, która jest ważnym ogniwem i odpowiedzialnym partnerem w łańcuchu wartości żywności.

Wyzwania branżowe

W ostatnich latach przemysł hodowlany borykał się z wieloma poważnymi wyzwaniami, a dziś jest to szczególnie prawdziwe. Obecnie na nowo definiowana jest wspólna polityka rolna (WPR) UE, w tym poprzez dodanie nowo wprowadzonego „Zielonego Ładu” do strategii „Od pola do stołu”. Oznacza to, że wpływ rolnictwa na klimat, środowisko i różnorodność biologiczną znajduje się w centrum dyskusji politycznych, zarówno dotyczących interpretacji obecnej WPR, ale także definiowania strategii negocjacji przyszłej WPR. W tym względzie istotną rolę odegrają różne interesy i pozycje wyjściowe krajów UE.W przypadku Niemiec propozycje Komisji Borcherta, komitetu doradczego powołanego przez Federalne Ministerstwo Żywności i Rolnictwa (BMEL) w celu wydawania zaleceń dotyczących dobrostanu zwierząt, obecnie dostarczają wskazówek dotyczących przyszłego utrzymywania zwierząt gospodarskich w gospodarstwach i hodowców. może być wynagradzany za usługi wymagane przez społeczeństwo. Jednak konkretne decyzje, które zapewnią hodowcom długoterminowe bezpieczeństwo planowania, wciąż czekają. Oprócz tego hodowcy w Niemczech mają do czynienia z szeregiem innych problemów, w tym z potencjalnymi zmianami w „Instrukcjach technicznych dotyczących kontroli jakości powietrza”, przepisach dotyczących kontroli zanieczyszczenia powietrza w Niemczech; wdrożenie rozporządzenia nawozowego, dyrektywy mającej na celu zapewnienie najlepszych praktyk w zakresie stosowania nawozów; oraz przyszłe przepisy dotyczące różnorodności biologicznej i ochrony przed owadami.

Również w Niemczech Komisja ds. Rolnictwa ds. Przyszłości, komitet powołany przez rząd, składający się z odpowiednich zainteresowanych stron, w tym rolników, będzie opracowywać zalecenia dla rolnictwa w przyszłości. Celem jest opracowanie propozycji dla rolnictwa, które są ekonomiczne, ekologiczne, a także zrównoważone społecznie, a jednocześnie akceptowane przez społeczeństwo. Branża rolna w Niemczech z niecierpliwością oczekuje na wyniki, z nadzieją, że niektóre z obecnych niejasnych warunków ramowych zostaną określone, co oznacza, że ​​gospodarstwa otrzymają jasne podstawy do przyszłych decyzji.

Decyzje inwestycyjne

W sektorze hodowlanym panuje obecnie pewna niechęć do inwestowania w nowy sprzęt. To, czy inwestować, czy wyjść, wydaje się być kluczową kwestią dla wielu gospodarstw. Pomimo tych warunków rolnicy generalnie chcą dalej rozwijać swoje gospodarstwa i szukają podejść i rozwiązań dla swoich przyszłych strategii. Oprócz technologii zwiększających wydajność i spełniających wymogi dobrostanu zwierząt, większą uwagę zwraca się również na łańcuch wartości. Obejmuje to rozważania na temat tego, którzy partnerzy są długoterminowi i wiarygodni, aby złagodzić ryzyko wynikające z wahań rynkowych, lub jak zintegrować inne etapy łańcucha wartości w gospodarstwie. W tym kontekście skupienie się na „bezpośredniej sprzedaży rolniczej” w „EuroTier digital” dostarczy impulsów i sugestii.Również branża targowo-eventowa stanęła w tym roku przed dużymi wyzwaniami. Środki podjęte w celu opanowania pandemii koronawirusa utrudniają ludziom z całego świata podróżowanie i odwiedzanie rynków, aby spotkać się z partnerami biznesowymi. Zmieniające się przepisy dotyczące podróży i spotkań z ludźmi często uniemożliwiają rzetelne planowanie. 

Badanie DLG wskazuje na chęć inwestowania

Dzięki ankietom DLG-Agrifuture Insights, DLG stale analizuje trendy w zakresie innowacji, a także wpływ warunków ekonomicznych w branży rolniczej. W 2020 roku skupiono się na ocenach i poglądach członków DLG, z których większość to rolnicy z silnej sieci rolniczej. Generalnie rok 2020 charakteryzuje się różnymi wpływami zewnętrznymi. Oczekiwania zysków gospodarstw trzody chlewnej oceniane są jako „złe” do „bardzo złych”, czego należy się spodziewać ze względu na sytuację z ASF, a także wybuch koronawirusa w rzeźniach na początku tego roku. Płynność jest w wielu przypadkach bardzo ograniczona, a perspektywy powrotu rynków do normalności również oceniane są jako słabe.

W ankiecie producenci mleka rzucają światło na ekonomiczną konieczność wyższych cen mleka i dostrzegają trudny rozwój biznesu w obliczu obecnych wyzwań. W szczególności płynność wydaje się być głównym celem, w związku ze zmiennymi zmianami cen w ostatnich latach, ponieważ w niektórych przypadkach pomoc na utrzymanie płynności z poprzednich lat nadal musi zostać spłacona.W badaniu zbadano również gotowość członków DLG posiadających przedsiębiorstwa rolnicze do inwestowania. Gospodarstwa rolne widzą duże zapotrzebowanie na inwestycje odtworzeniowe w technologię polową. Z drugiej strony gospodarstwa mleczarskie wskazują na zwiększoną gotowość do inwestowania w ekspansję, podczas gdy gospodarstwa trzody chlewnej koncentrują się na inwestycjach odtworzeniowych w technologię utrzymania zwierząt i wyposażenie gospodarstw, często z uwzględnieniem aspektów związanych z dobrostanem zwierząt.

Obszary innowacji w rolnictwie obejmują wydajną i oszczędzającą zasoby technologię polową (np. Nawożenie specyficzne dla podobszaru i opony chroniące glebę). W sektorze mleczarskim nacisk kładziony jest na technologie automatyzacji reprezentujące rozwiązania techniczne, które mają na celu uzupełnienie regionalnego niedoboru wykwalifikowanych pracowników. Ponadto zainteresowanie wzbudziły innowacje w dziedzinie „komfortu krów” i technologii czujników w pomieszczeniach dla zwierząt, które stanowią ekscytujący temat w sektorze mleczarskim.Zainteresowania branży hodowli trzody chlewnej wyraźnie koncentrują się na innowacyjnych koncepcjach budowy pomieszczeń dla zwierząt, a także poprawie dobrostanu zwierząt. Podobnie tematy takie jak „żywienie wydajne pod względem składników odżywczych” i „technologie poprawiające zdrowie zwierząt” są obecnie w centrum zainteresowania hodowców trzody chlewnej.

Cyfrowa sieć biznesowa na początku

Dzięki platformie „EuroTier digital” DLG wprowadziło rozwiązanie cyfrowe, które nie tylko służy jako rozwiązanie w czasie pandemii, ale także służy do wspierania EuroTier jako stałej platformy cyfrowej, która zawiera funkcje internetowego partnera biznesowego Wymieniać się. Obejmuje to efektywne sposoby identyfikowania wspólnych obszarów zainteresowań i, oczywiście, nawiązywanie kontaktów, ale także zapewnia warunki do prowadzenia rozmów, które służą budowaniu zaufania, a także wideokonferencji obejmujących zarówno komunikację jeden do jednego, jak i większe grupy. Siad przed komputerem umożliwia nawiązanie nowych kontaktów biznesowych nawet w sytuacji „lock-down”. Badania zachowań użytkowników w sieciach społecznościowych pokazują, że po spotkaniach cyfrowych często towarzyszą spotkania w prawdziwym życiu – i odwrotnie.Platforma cyfrowa dla EuroTier i EnergyDecentral to międzynarodowa platforma biznesowa, która oferuje odwiedzającym możliwość komunikowania się z wystawcami i sieciami ekspertów DLG, na przykład w zakresie bieżących zagadnień związanych z hodowlą zwierząt i przemysłem energetycznym. Nie jest przeznaczony jako wizualny symulator targów rolniczych. Na inne targi DLG, takie jak Agritechnica 2021, ten format platformy cyfrowej jest również rozwijany jako rozwiązanie hybrydowe do jednoczesnego wykorzystania podczas targów obecności.

Wystawcy jako partnerzy komunikacji cyfrowej

Spoza Niemiec 900 wystawców, z łącznie 1400, zarejestrowało się w programie „EuroTier digital”. Większość wystawców zagranicznych pochodzi z Holandii (143 firmy). Na drugim miejscu jest Francja (109), następnie Włochy (80), Chiny (59), Hiszpania (57), Dania (53), Turcja (48), Belgia (40), Wielka Brytania (30), Polska (28 ), USA (27) i Austrii (55).  

Nagrody EuroTier Innovation Awards

Nawet w tym roku w trudniejszych warunkach niezależny komitet ds. Innowacji powołany przez DLG był w stanie wyłonić godnych zwycięzców konkursu innowacyjnego spośród 80 zatwierdzonych kandydatów ze wszystkich dziedzin związanych z hodowlą. Wynikiem w konkursie EuroTier była jedna złota i siedem srebrnych nagród, a dla EnergyDecentral, targów energetycznych odbywających się obok EuroTier, jedna złota i jedna srebrna nagroda w konkursie innowacji EnergyDecentral. Nowo opracowane produkty skupiały się na dobrostanie zwierząt i ochronie środowiska. W tym roku nagroda Animal Welfare Award 2021, przyznawana przez DLG wraz z Niemieckim Stowarzyszeniem Lekarzy Weterynarii (bpt – Bundesverband Praktizierender Tierärzte) od 2018 r. Dla produktów, które w szczególności spełniają wymogi wyższego standardu dobrostanu zwierząt, trafiła do rozwiązanie do cyfrowego monitorowania stanu zdrowia cieląt.

Źródło: DLG

McHale - baner - kwiecień 2024
Syngenta baner Treso
Baner webinarium konopie
POZ 2024 - baner

ZOSTAW KOMENTARZ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najpopularniejsze artykuły
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
[s4u_pp_featured_products per_row="2"]
INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.