EuroTier 2010: Srebrne medale za nowości

Powołana przez DLG (Niemieckie Towarzystwo Rolnicze) międzynarodowa komisja ekspertów, stosując surowe kryteria, wyróżniła spośród 200 zgłoszonych przez wystawców EuroTier 2010 nowości, trzy z nich złotymi i osiemnaście srebrnymi medalami. Ponizej przedstawiamy zdobywców srebrnych trofeów EuroTier 2010.

DESINTEC FL-des Allround
AGRAVIS Raiffeisen AG, Münster, hala 14, stoisko B30, i Kesla Pharma Wolfen GmbH, Wolfen, hala 16, stoisko L04 (wspólnie opracowany produkt)
Ten wyróżniony przez komisję środek dezynfekcyjny jest dwuskładnikowym preparatem, pozwalającym na dezaktywację wzgl. zabicie bakterii, mykobakterii, wirusów, grzybów i pasożytów stałych w ramach jednego tylko zabiegu. Dotychczasowe objęte listą DVG (Niemieckie Towarzystwo Weterynaryjne) środki są albo tylko bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze albo też skuteczne przeciw pasożytom. Na liście DVG znajdują się również skuteczne preparaty przeciwpasożytnicze o ograniczonej skuteczności bakteriobójczej i/albo wirusobójczej. Jednak połączenie składnika o nieograniczonej skuteczności bakteriobójczej, grzybobójczej i wirusobójczej z drugim składnikiem, spełniającym kryteria preparatów z listy DVG, dzięki rozszerzeniu zakresu działania stanowi bardzo istotną poprawę. Stosowanie w praktyce rolniczej środka dezynfekcyjnego o tak obszernym spektrum działania pozwala na znaczne oszczędności zarówno pod względem kosztów jak i z punktu widzenia gospodarki pracy.
CreAmino
Evonik Degussa GmbH, Hanau-Wolfgang, hala 15, stoisko B22
CreAmino to nowy dodatek paszowy, dopuszczony do stosowania w UE od roku 2009. Dodatek ten to kwas guanidynooctowy, wytwarzany w sposób naturalny w trakcie przemiany materii i stanowiący prekursor kreatyny, odgrywającej ważną rolę w przemianie energetycznej, szczególnie w odniesieniu do muskulatury. Przede wszystkim u intensywnie rosnących kurcząt brojlerów, których pasza nie zawiera żadnych składników pochodzenia zwierzęcego, produkt ten prowadzi do ustabilizowania względnie poprawy wyników zootechnicznych. Stosowanie tego dodatku stabilizuje sytuację zaopatrzeniową zwierząt. Produkt ten to nowy innowacyjny dodatek paszowy, opracowany w kontekście postępu hodowlanego w zakresie genetycznego potencjału wydajności z jednej strony i zmianami na rynkach paszowych (np. dostępność mączki rybnej) z drugiej strony.
hygitrix
MENNO CHEMIE-VERTRIEB GMBH, Norderstedt, hala 15, stoisko B23
Wyróżniony srebrnym medalem system hygitrix służy do pomiaru, kontroli i dokumentacji procesów czyszczenia i dezynfekcji. Stosowany zarówno jako system przenośny jak i stacjonarny, przynosi on istotną poprawę w dziedzinie nadzorowania i dokumentowania procesów czyszczenia i dezynfekcji. Takie połączenie ze sobą pojedynczych elementów jest innowacyjnym i istotnym postępem. System ten pozwala na optymalizację stosowania środków dezynfekujących i wody, co z kolei prowadzi do oszczędności kosztów. Ponadto wpływa on pozytywnie na jakość czyszczenia i dezynfekcji oraz na wydajność pracy.
Milki CalFix
Milkivit – Trouw Nutrition Deutschland GmbH, Burgheim, hala 14, stoisko B21
Milki CalFix to nowa pasza dietetyczna służąca zapobieganiu hipokalcemii u krów. W przeciwieństwie do działań zmierzających głównie do mobilizacji zmagazynowanych wcześniej rezerw wapnia, zredukowanie dostępnego wapnia przed porodem stanowi skuteczny sposób na pobudzenie regulacji metabolizmu wapnia po ocieleniu. Niniejszy produkt zawiera nie rozkładające się w żwaczu ubogie w Ca i bogate w kwas fitowy otręby ryżowe. Przy przechodzeniu przez jelita nadmiar wapnia wiązany jest przez kwas fitowy, co zmniejsza jego pobór. Jest to innowacyjne rozwiązanie, szczególną zaletą którego jest smakowitość paszy, sprawiająca, iż nie należy się obawiać obniżenia poboru paszy, występującego przy stosowaniu innych znanych metod.
Nuklospray Yoghurt
SLOTEN GmbH, Diepholz, hala 15, stoisko E31
Nuklospray Yoghurt to nowa pasza uzupełniająca dla prosiąt ssących o strukturze jogurtu. Środek ten posiada podobny skład substancji odżywczych jak preparaty zastępujące mleko lochy, jednak dodatek zmodyfikowanej skrobii powoduje zmianę jego lepkości. Wynika z tego specyficzny wpływ na jego akceptację u prosiąt a co za tym idzie na pobór paszy a także na fizjologię trawienia (prędkość przechodzenia pokarmu, ułatwione przejście na pasze stałe). W porównaniu z dotychczasowymi preparatami zastępującymi mleko produkt ten stanowi innowacyjne rozwiązanie.
TRUEGREEN AI CATHETER
IMV Technologies, L’Aigle Cedex, Francja, hala 12, stoisko B38
BIOCATH
LANDATA/COBIPORC, Saint-Gilles, Francja, hala 12, stoisko E45
Powyższe firmy oferują ulegający 100-procentowej degradacji biologicznej cewnik do unasienniania macior, odpowiadający standardowi EN 13432. Jest to nowością w porównaniu z oferowanymi dotychczas cewnikami, które nadają się do recyclingu jednak nie dają się przetworzyć na kompost. 100 % degradacja biologiczna przez kompostowanie sprawia, że z ekologicznego punktu widzenia produkt ten jest bardzo wskazany.
Wóz dla cieląt z wagą KW1″
Oswin Haase Nachf. Inh. Roselies Gersdorf, Bieberbach, hala 13, stoisko D57
Wykonany ze stali szlachetnej wóz dla cieląt “KW1” z wbudowanym urządzeniem wagowym służy do transportu oraz rejestracji wagi urodzeniowej nowo narodzonych cieląt. Ten nowy wóz transportowy umożliwia delikatny dla zwierząt i nie wymagający dużej siły fizycznej przewóz cieląt z boksu porodowego do odpowiedniego pomieszczenia przez jedną tylko osobę. Wprowadzenie generalnej prostej rejestracji wagi urodzeniowej pozwala na lepszą analizę rozwoju cieląt i dostarcza cennych informacji, przydatnych we wczesnej fazie ich hodowli.
Sensorsystem smaXtec rumen pH monitoring solution
smaXtec animal care Sales GmbH, Graz, Austria, hala 13, stoisko F49 i
ForFarmers B.V., Lochem, Niderlandy, hala 15, stoisko F06 (wspólny projekt)
System sensorowy smaXtec rumen pH monitoring solution w formie wstrzykiwanego transpondera kontroluje w sposób ciągły wartość pH w żwaczu i przesyła te dane do analizującego je komputera. Taka dokumentacja wartości pH umożliwia wczesne rozpoznanie a zatem i wczesne leczenie kwasicy. System ten dowartościowuje elektroniczne systemy zarządzania stadem, które dzięki tej informacji mogą o wiele trafniej dokonywać automatycznej selekcji podejrzanych zwierząt.
Kristen-Stallknecht
Wilhelm Kristen GmbH + Co. KG, Markt Rettenbach, hala 13, stoisko A42
Przy pomocy tego nowego zawieszanego na ciągniku narzędzia, przeznaczonego do boksów z głęboką ściółką, można mechanicznie wyrównywać i pielęgnować ściółkę w boksach obór dla krów mlecznych. Urządzenie to pozwala, w ramach jednego tylko zabiegu, wyrównać powierzchnię legowiskową i równomiernie rozprowadzić oraz spulchnić ściółkę. Wymagająca dużego nakładu czasu i siły ręczna pielęgnacja boksów została tu zmechanizowana a regularne stosowanie urządzenia wyraźnie poprawia komfort leżenia krowy.
Zwrotnica trójdrogowa
H.-J. Pennemann GmbH, Dörpen, hala 11, stoisko B31
Zwrotnica trójdrogowa to mechaniczna zwrotnica, pozwalająca na rozprowadzanie pasz suchych z mieszalnika do wielofazowego karmienia na trzy obiegi paszowe, co stanowi istotne udoskonalenie dotychczasowej techniki, umożliwiającej rozdzielanie na tylko dwa obiegi. Prowadzi to do skrócenia czasu trwania poszczególnych obiegów wzgl. do zwiększenia natężenia przepływu pasz. Zwarta budowa przynosi oszczędność miejsca zwłaszcza wobec eliminacji drugiej maszyny.
Drzwi kontrolne w tuczarni
H.-J. Pennemann GmbH, Dörpen, hala 11, stoisko B31
W masywnych i dużych wrotach kojców dla tuczników wbudowane zostały dodatkowe, dające się łatwo otworzyć drzwi serwisowe, obsługiwane jedną ręką. Ułatwia to znacznie wchodzenie do kojców i zwiększa częstotliwość kontroli w dużych grupach. Dodatkowe drzwi pozwalają uniknąć podnoszenia długich wrót lub przeskakiwania przez przegrody kojców, co przyczynia się do ułatwienia i poprawy warunków pracy oraz jej bezpieczeństwa.
Impex Flow Regulator
IMPEX BARNEVELD B.V., Barneveld, Niderlandy, hala 11, stoisko D05
Impex Flow Regulator to regulator przepływu wody w poidłach smoczkowych dla świń, który wyrównuje różnice ciśnienia oraz jego skoki i zapewnia w ten sposób dostosowaną do potrzeb niezmienną ilość wody na smoczku. Funkcja ta sprawia, że wyróżniony system ma duże znaczenie w praktyce. Możliwość instalowania regulatora w większości oferowanych na rynku poideł smoczkowych sprawia, że stosowanie go nie pociąga za sobą konieczności wymiany wszystkich smoczków. Dodatkową korzyść stanowi ograniczenie strat wody.
Easy cover
Witte Lastrup GmbH, Lastrup, hala 26, stoisko A34
Easy cover to kapsuła przeznaczona dla położonych na zewnątrz transporterów rurowych, ochraniająca kompletnie krążek kierunkowy. Zapobiega ona przenikaniu do niego wody i powstawaniu problemów higienicznych. Również niezawodność działania ulega znacznej poprawie. Dodatkowo chroni ona znajdujący się w niej krążek kierunkowy przez działaniem promieni ultrafioletowych. Dalszą zaletą jest możliwość dokładnego dopasowania jej do każdego systemu i dodatkowego wyposażenia w eksploatowanych już systemach. Szybkie zdejmowanie i zakładanie tej praktycznej ochrony w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych nie stanowi żadnego problemu.
QuigTag
Big Dutchman Pig Equipment GmbH, Vechta, hala 11, stoisko D21
W metodzie QuigTag symbole umieszczone w budynku inwentarskim sterują programem w urządzeniu smartphone i ułatwiają jego nawigację. I tak smartphon dokonuje nie tylko odczytu danych z kolczyków poszczególnych zwierząt, ale wczytane symbole miejsca i akcji ułatwiają też i przyspieszają obsługę programu. Wprowadzanie danych przez klawisze i ekran dotykowy, w celu zaprogramowania odpowiedniej czynności zostało tu znacznie zredukowane. Zrozumiałe symbole sterują gromadzeniem danych, bez potrzeby uciążliwego sterowania przy pomocy menu. Rozwiązanie to otwiera możliwość wprowadzenia ułatwień również i w mobilnym zastosowaniu innych programów. Jest to prosty i dobrze przemyślany krok na drodze do przyspieszenia gromadzenia danych wśród zwierząt.
STALLMASTER
Hölscher + Leuschner, Emsbüren, hala 12, stoisko F49
Stallmaster to centralna pula danych przeznaczona do hodowli i produkcji tuczników, która zarządza danymi z zakresu żywienia, wentylacji oraz uboju zwierząt i analizuje je. W celu optymalizacji zarządzania dane, związane z żywieniem, wentylacją oraz sortowaniem zwierząt do uboju poddawane są codziennej analizie, po czym generowane są wskazówki ostrzegawcze oraz propozycje odnośnie sortowania. Automatyczna rejestracja wagi i ocena danych z uboju pozwala wybrać najlepszy z możliwych moment wprowadzenia na rynek. Program Stallmaster to nowy interesujący system, służący automatyzacji monitoringu procesów. Granice alarmu i ingerencji oraz analiza danych z uboju pomagają kierownikom gospodarstw optymalizować produkcję i unikać strat.
MIX – Mobile Information Xtraction
WEDA – Dammann & Westerkamp GmbH, Lutten, hala 12, stoisko B47
Metoda MIX – Mobile Information Xtraction umożliwia łatwy dostęp do informacji technicznych oraz ważnych informacji serwisowych przy użyciu telefonów komórkowych albo smartfonów. Użycie t.zw. kodu QR (QR = quick response) pozwala na wgląd do umieszczonych w sieci web stron informacyjnych. W ten sposób rolnik albo technik ma możliwość niezwykle szybkiego uzyskania przez internet informacji o urządzeniu, serwisie, usuwaniu usterek i zamawianiu części zamiennych, a tym samym ma on dostęp do obszernej wiedzy w danym temacie. Zastosowanie to otwiera obszerny potencjał do wykorzystania.
BRAND Power-Tauch-Jet Güllepumpe
BRAND Gülletechnik GmbH, Hilter – Eppendorf, hala 25, stoisko D22
Pompa do gnojowicy BRAND Power-Tauch-Jet to kombinacja mieszalnika wyposażonego w funkcję pompy i dwie innowacyjne dysze rozpryskujące. Przez specjalnie ukształtowany wirnik skrzydełkowy gnojowica wsysana jest do wnętrza i wyrzucana z powrotem przez dwa nieruchome otwory. Tak powstałe strumienie tworzą kąt wynoszący około 90 i oddziaływują w dwóch kierunkach na pływającą pokrywę. Pierwszy strumień skierowany jest stycznie do ścianki pojemnika i wprowadza pływający kożuch w ruch obrotowy, odrywając go przy tym od ściany pojemnika. Drugi strumień skierowany jest na środek pojemnika i przecina pływający na powierzchni kożuch. Dzięki ustawieniu dysz rozpryskujących w kierunku dna pojemnika możliwe jest też rozmieszanie głębiej położonych warstw. Redukuje to wyraźnie czas mieszania a tym samym i zużycie energii. Po umocowaniu dysz rozpryskujących w specjalnym uchwycie na dnie pojemnika mieszalnik przekształca się w pompę.”

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności