Europosła Siekierskiego sposób na wsparcie mleczarstwa

W związku z likwidacją kwot mlecznych, europoseł Czesław Siekierski w Brukseli przedstawił swoje stanowisko w tej sprawie i rozwiązania, które według niego wspomogą rolników w nowej perspektywie. Jakie…?

Pod koniec marca w Brukseli, europoseł i przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czesław Siekierski przedstawił swoją propozycję poprawy sytuacji na rynku mleka po zlikwidowaniu kwotowania. Zwrócił on uwagę na fakt, że likwidacja kwot mlecznych wzbudza zarówno obawy i zagrożenia, ale także nadzieje. – Kwoty mleczne nie uchroniły rynku od istotnych wahań cenowych, dochodowych a nawet produkcyjnych, oraz przed zaburzeniami a nawet kryzysem w latach 2008-2009. Rolnicy boją się zmian, choć o likwidacji kwot wiedzieli od 2003 roku – podkreślał.

Według Siekierskiego, embargo rosyjskie wymusiło poszukiwanie nowych rynków eksportowych, co będzie pomocne przy wzroście produkcji po likwidacji kwot. W wielu krajach UE spożycie przetworów mlecznych jest zbyt małe i należy promować jego zwiększenie. – Poprawy wymaga integracja pionowa, stałe, sprawiedliwe powiązanie wieloletnimi umowami uczestników łańcucha od krowy do stołu. Gospodarstwa małe i gospodarujące w trudnych warunkach, np. górskich, należy wesprzeć w ramach II filaru – mówił. – Należy szerzej wprowadzić nowe instrumenty zarządzania finansami czy ubezpieczenia, umowy terminowe, różne formy kontraktacji. Pewne szanse dają dwustronne negocjacje handlowe dla pozyskania nowych rynków zbytu – stwierdził europoseł.

Czesław Siekierski podkreślał również istotną rolę Europejskiego Centrum Obserwacji Rynku Mleka, które według niego musi dostarczyć niezbędnych informacji dla monitorowania nowej sytuacji i podejmowania szybkich działań ze strony Komisji Europejskiej, która otrzyma należne wsparcie ze strony COMAGRI i Parlamentu.

Renata Struzik