Europejskie Święto Lasu

“Zrównoważona gospodarka leśna jest kluczem do zdrowych lasów i zdrowych społeczeństw” – to przesłanie trzeciej edycji Europejskiego Tygodnia Leśnego (2 – 6 listopada), którego główne obchody połączone z Sesją ONZ poświęcona przemysłowi leśnemu odbywają się w Engelbergu w Szwajcarii.

Komitety Copa –  Cogeca  podkreślą rolę zrównoważonej gospodarki leśnej w zakresie pobudzenia gospodarki wiejskiej, wzrostu i zatrudnienia oraz walki ze zmianami klimatu.

 – Lasy zajmują ponad 40% powierzchni Unii i Europejskiej i są kluczowym czynnikiem wzrostu gospodarczego i zatrudnienia na obszarach wiejskich. Zrównoważona gospodarka leśna i wielofunkcyjna rola lasów to główne założenia strategii leśnej UE. Zrównoważona gospodarka leśna jest niezbędna, jeśli chodzi o redukcję emisji gazów cieplarnianych i uzależnienie od paliw kopalnych – mówi Pekka Pesonen, sekretarz generalny Copa – Cogeca.