Europejskie Słoneczne Dni – trwa rekrutacja

Tylko do 29 lutego możecie zgłosić swój udział w obchodach Europejskich Słonecznych Dni! Kampania ma zasięg ogólnoeuropejski, odbywa się w tym samym czasie od 1 do 13 maja na terenie całej Europy, a jej głównym celem jest wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców przez promocję energetyki słonecznej wśród lokalnych społeczności i w dalszym czasie wzrost liczby instalacji solarnych.

Do 29 lutego 2012 trwa rekrutacja lokalnych organizatorów słonecznych wydarzeń.
Podczas pierwszej edycji kampanii Europejskie Słoneczne Dni, w ubiegłym roku w kampanii udział wzięło ok. 5 tys. osób w Polsce, a w całej Europie – ponad pół miliona osób. Uczestnicy mogli spotkać się z instalatorami systemów słonecznych, zwiedzać instalacje słoneczne, bawić się na piknikach i festynach, brać udział w licznych konkursach, a także w seminariach i konferencjach organizowanych przez instytucje prywatne i samorządowe. W tym roku dni poświęcone energetyce słonecznej będą trwały od 1 do 13 maja. Instytut Energetyki Odnawialnej wsparty dziesiątkami Partnerów przewiduje organizację minimum 200 wydarzeń w całej Polsce w ciągu trzech lat.

Patronat Honorowy nad kampanią objął: Minister Gospodarki, Minister Środowiska, Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki oraz Ambasador Danii w Polsce.
W kampanię na rzecz energii słonecznej zaangażowana może być każda organizacja pozarządowa, szkoła, centrum badawcze, urząd, bank, kościół czy firma, stając się oficjalnym partnerem.