Europejskie Konsorcjum Na Rzecz Biostymulatorów

14 czerwca 2011 roku, w Brukseli powstało Europejskie Konsorcjum Na Rzecz Biostymulatorów. Głównym celem Konsorcjum jest uporządkowanie sytuacji w zakresie procedur i sposobów rejestracji preparatów zaliczanych do grupy biostymulatorów, które obecnie dopuszczane są do obrotu na podstawie różnych przepisów prawa.

Część preparatów rejestrowana jest w oparciu o ustawę o ochronie roślin, a część o ustawę nawozową. Taki stan rzeczy wynika z faktu, że biostymulatory nie są ani typowymi środkami ochrony roślin, ani klasycznymi nawozami.
Biostymulatory są preparatami stosowanymi w uprawie roślin, w celu usprawnienia procesów wzrostu i rozwoju. Ich wpływ na rośliny nie wynika z bezpośredniego udziału w regulacji procesów życiowych, lecz z oddziaływania na metabolizm w szerokim tego słowa znaczeniu. Biostymulatory stymulują syntezę naturalnych hormonów, niekiedy zwiększają ich aktywność, usprawniają pobieranie składników mineralnych, intensyfikują podziały komórkowe itp. Dzięki temu powodują zwiększenie odporności na niekorzystne warunki środowiska, w którym rosną rośliny. Stosowanie biostymulatorów w technologii upraw roślin powoduje zwiększenie plonu, często przy jednoczesnym wzroście jego jakości. Biostymulatory w odróżnieniu od hormonów roślinnych usprawniają zachodzące w roślinach procesy życiowe bez modyfikowania ich naturalnego przebiegu.
Producenci biostymulatorów skupieni w nowo utworzonej organizacji stoją na stanowisku, że podstawą dopuszczenia biostymulatorów do obrotu powinna być ustawa o ochronie roślin. Zdaniem członków inicjatywy przyjęcie takiego rozwiązania stworzy gwarancję produkcji wysokiej jakości preparatów, bezpieczeństwa dla środowiska i przełoży się na dobry wizerunek tej grupy produktów. Jednocześnie jednak zwracają oni uwagę, że przewidziane w tej ustawie procedury dotyczące rejestracji pestycydów nie są adekwatne w odniesieniu do biostymulatorów, które nie są środkami chemicznymi. Dlatego też podjęta inicjatywa dążyć będzie do zmiany przepisów ustawy o ochronie roślin, w taki sposób, by uwzględniała ona cechy tych innowacyjnych preparatów, jakimi są biostymulatory.

Wśród firm tworzących Konsorcjum znalazła się ArystaLifescience, która od kilku lat sprzedaje na polskim rynku biostymulator Asahi. Generalny Dyrektor Marketingu tej firmy, Paula Pinto stwierdziła, że sprawa ustalenia odpowiednich przepisów prawa w zakresie rejestracji biostymulatorów jest niezwykle ważna i pilna, bowiem preparaty te będą odgrywały coraz większą rolę w rozwoju zrównoważonego rolnictwa.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności