Europejski stół – tradycja, nowoczesność, jakość

Ruszyła 2-letnia kampania promocyjna Europejski stół – tradycja, nowoczesność, jakość”. Agencja Rynku Rolnego zawarła 1 marca 2010 r. umowę ze Stowarzyszeniem Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczypospolitej Polskiej na realizację kampanii promocyjnej dotyczącej świeżego, schłodzonego lub mrożonego mięsa i jego przetworów, w tym świeżej, schłodzonej lub mrożonej wołowiny, cielęciny i wieprzowiny.”

Całkowity budżet kampanii wynosi 3 103 tys. euro, a planowane działania obejmują Rosję, Ukrainę, Chiny, Singapur i Tajlandię. Wykonawcą kampanii tj. tzw. organizacją wdrążającą jest Krajowa Izba Gospodarcza – Centrum Promocji.

Europejski stół – tradycja, nowoczesność, jakość” jest kampanią realizowaną w ramach mechanizmu Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych, w ramach którego organizacje branżowe mają możliwość uzyskania refundacji 80% kosztów poniesionych na działania promocyjne i informacyjne z funduszy UE i Polski, czytamy na stronach ARR. Realizowane w ten sposób kampanie są złożonymi zestawami działań wdrażanymi w okresie od 1 do 3 lat. Dofinansowanie obejmuje te środki przekazu, które są znane z prywatnej reklamy (np. działania public relations, reklamę w mediach, udział w targach, wystawach, seminaria, szkolenia, serwisy internetowe, konkursy itp.). Przekaz promocyjny nie może się koncentrować na prywatnych markach, a w zamian powinien zwiększać wiedzę odbiorców na temat produktów, łańcucha produkcji, systemu kontroli, standardów jakościowych i skłaniać ich do świadomego wyboru.

Bliższe informacje nt. zasad korzystania z mechanizmu działań promocyjnych i informacyjnych, a także innych mechanizmów wsparcia działań promocyjnych administrowanych przez ARR można uzyskać na stronie www.arr.gov.pl w zakładce Promocja żywności.

“Europejski stół – tradycja, nowoczesność, jakość” jest 4 kampanią realizowaną w ramach mechanizmu Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych poza terytorium UE przez polską organizację branżową. w Na tle 18 krajów UE korzystających z powyższego instrumentu w latach 2000-2009 Polska zajmuje 8 pozycję pod względem wysokości przyznanych budżetów reklamowych adresowanych na rynek poza UE. Z ogólnej kwoty 119,8 mln euro wkładu UE w te programy Polsce przyznano 4,5 mln euro. Pośród 7 aktywnych krajów, z tych, które przyłączyły się do UE w roku 2004 i 2007 Polska zajmuje 2 pozycję, po Cyprze.
(Źródło: ARR)