Europejski Kongres Gospodarczy na półmetku

Politycy, naukowcy, finansiści, biznesmani – blisko pół tysiąca prelegentów wzięło wczoraj udział w 50 dyskusjach w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2012. Drugi dzień największej imprezy biznesowej Europy Centralnej zdominowały zagadnienia z zakresu funduszy europejskich, polityki energetycznej i transportu. Jakie tezy postawili uczestnicy Kongresu?

Blisko 10 sesji tematycznych drugiego dnia Kongresu poświęconych zostało kwestiom finansowym. Paneliści mówili m.in. o funduszach EU, finansach samorządów, OFE i sektorze bankowym w Unii. W debatach udział wzięli m.in.: Elżbieta Chojna-Duch, Członek Rady Polityki Pieniężnej, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów w latach 1994-1995 oraz 2007-2009, Danuta Hübner, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego w Parlamencie Europejskim, Kim Kreilgaard, Head of Division Lending Operations in Poland, Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), Georg Milbradt, Premier Saksonii w latach 2002-2008, Niemcy, Elżbieta Suchocka-Roguska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów w latach 2004-2010, Doradca Prezesa Narodowego Banku Polskiego oraz Joachim Zeller, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Członek Komisji ds. Rozwoju Regionalnego z Niemiec.

Nie ma co ukrywać – Europę czekają lata słabego wzrostu. Jeśli spojrzymy na prognozy ekonomiczne, to znajdujemy się w środku stagnacji. Musza być zachowane odpowiednie proporcje pomiędzy obciążeniami fiskalnymi, a wydatkami budżetowymi. Niewątpliwie będzie postępowała konsolidacja zarówno budżetów poszczególnych krajów członkowskich, jak i samej Unii Europejskiej – mówiła Danuta Hübner, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego w Parlamencie Europejskim.

Wzrost PKB w 2012 może być powyżej 3 proc. Inflacja na przełomie 2012 i 2013 r. obniży się do okolic celu inflacyjnego, a w polityce pieniężnej powinien teraz nastąpić okres wait and see”. (…) Inflacja w kolejnych miesiącach powinna zwalniać. Może być podwyższona w czerwcu – przejściowo i punktowo w miastach, w których będzie się odbywało Euro2012, ale mamy nadzieję, że to się nie rozleje na resztę kraju, i nie powinna przekroczyć poziomu ok. 4 proc. Sądzę, że na przełomie roku inflacja obniży się w okolice celu inflacyjnego – oceniła Elżbieta Chojna-Duch z Rady Polityki Pieniężnej.

W ramach debat dedykowanych energetyce odbyły się panele Energetyczna mapa drogowa 2050 i przyszły miks energetyczny Europy, podczas których stanowiska krajów członkowskich wobec progów redukcji emisji CO2 prezentowali m.in. Jerzy Buzek, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012, Prezes Rady Ministrów w latach 1997-2001, Ivo Hlavač, Wiceminister, Dyrektor ds. Ochrony Środowiska w czeskim Ministerstwie Środowiska, Beata Jaczewska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Arvydas Sekmokas, Minister ds. Energii z Litwy i Günter Verheugen, Komisarz UE ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu w latach 2004-2010, Komisarz UE ds. Rozszerzenia w latach 1999-2004. Nie zabrakło również dyskusji na temat przyszłości energetycznej Europy, wspólnych europejskich projektów infrastrukturalnych w obszarze przesyłu gazu, energii i paliw płynnych, inwestycji w polskiej energetyce wytwórczej oraz transportu kolejowego i polskiego rynku przewozów lotniczych.

Drugi dzień Europejskiego Kongresu Gospodarczego to także Forum współpracy gospodarczej Europa-Chiny z udziałem m.in. Olgierda Dziekońskiego, Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP oraz uroczyste wręczenie wyróżnień Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Odbyły się również debaty poświęcone rynkowi nieruchomości komercyjnych i transportowi kolejowemu, europejskim korytarzom transportowym Północ-Południe i rynkowi przewozów lotniczych.

Nie jest tajemnicą, że nie ma kolejki chętnych do prywatyzacji LOT-u – przyznał Rafał Baniak, Wiceminister Skarbu Państwa. – Jednak są chętni, prowadzimy rozmowy, a do końca bieżącego roku chcemy zmienić skład akcjonariatu LOT-u. (…) Chcemy latać dalej. Myślimy o Tokio i innych, poza Pekinem, miastach Chin. Nie ma biznesu bez mobilności, a brak połączeń z Chinami stanowi barierę dalszego rozwoju polsko-chińskiej współpracy gospodarczej.

Po raz kolejny podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego miało miejsce Polsko-Czeskie Spotkanie Gospodarcze oraz uroczystość wręczenia Złotych Certyfikatów Rzetelności.

Panele kongresowe drugiego dnia odbywały się w Teatrze Śląskim, Hotelu Monopol, Śląskim Urzędzie Wojewódzkim, budynku Biuro Centrum, Hotelu Angelo, Hotelu Novotel Katowice Centrum, Pałacu Goldsteinów i w Sali Audytoryjnej Banku Śląskiego ING.
Źródło: EEC