Europejski Dzień Młodego Rolnika

Europejski Dzień Młodego Rolnika to wspólna inicjatywa Międzynarodowych Targów Poznańskich, Związku Młodzieży Wiejskiej oraz Związku Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników. Drugi dzień Targów Polagra-Premiery skierowany był do młodych rolników, którzy otrzymali w tym dniu symboliczny klucz gospodarzy Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Program konferencji, jak i dodatkowych spotkań przygotowano pod kątem młodych ludzi, którzy już przejęli lub niebawem przejmą gospodarstwa od swoich rodziców. Specjalne prezentacje przygotowano też dla studentów uczelni o profilu rolniczym.
Do Poznania przyjechało dziś kilkuset młodych rolników z kilku krajów Unii Europejskiej, także Polski. Wzięli oni udział w międzynarodowej sesji plenarnej, której przewodniczył prezes Zarządu Krajowego Związku Młodzieży Wiejskiej Michał Modrzejewski oraz prezydent Europejskiej Rady Młodych Rolników Joris Baecke. Uczestnicy mieli okazję poznania procesów decyzyjnych na szczeblu europejskim oraz specyfiki lobbingu rolniczego w Brukseli.
Uczestniczący w uroczystości minister Marek Sawicki zachęcał młodych rolników do większej aktywności zarówno na forach krajowych, jak i unijnych. Mówił również o możliwości korzystania ze środków unijnych i składania wniosków w ramach PROW 2007 – 2013.
W programie tym są jeszcze pieniądze i to nie tylko w działaniach modernizacyjnych, ale także tych które dotyczą tworzenia mikroprzedsiębiorstw i różnicowania działalności w kierunku nierolniczej. W tej chwili ARiMR bardzo intensywnie podpisuje umowy modernizacyjne i mam nadzieję, że wystarczą dwa miesiące, aby zamknąć ten cykl podpisywania umów” – powiedział minister i dodał, że – “nie będzie podziału pozostałych środków na transze roczne, a środki będą wykorzystywane do ich wyczerpania”.
Szef resortu zapowiedział, że gospodarstwa mleczarskie prowadzone przez młodych rolników otrzymają dodatkowe wsparcie w ramach unijnych środków przeznaczonych na łagodzenie skutków kryzysu.
“Będzie to około 4,5 tys. zł na jedno gospodarstwo, które posiada kwotę mleczną w wysokości co najmniej 50 t” – podkreślił.
Dyskusja ministra M. Sawickiego z młodymi rolnikami dotyczyła także przyszłości i kierunków rozwoju Wspólnej Polityki Rolnej po roku 2013. Młodzi rolnicy opracowali 10. postulatów, które zamierzają jako swój głos w debacie na temat WPR przedstawić w Brukseli.