Europejski analfabetyzm

Co piąty piętnastolatek w Europie ma braki w podstawowych umiejętnościach czytania i pisania, co utrudnia im znalezienie pracy i rodzi ryzyko wykluczenia społecznego. Komisja Europejska utworzyła niezależną grupę ekspertów, która ma przygotować sposoby poprawy sytuacji. Polska znajduje się wśród pięciu państw UE, w których odsetek uczniów z problemami nie przekracza 15 procent. Pozostałe kraje wspólnoty będą musiały osiągnąć ten pułap do 2020 r.

Grupie, która dziś po raz pierwszy spotkała się w Brukseli, przewodniczy JKW Laurentien, księżna Niderlandów, pełniąca funkcję specjalnego wysłannika UNESCO ds. umiejętności czytania i pisania w kontekście polityki rozwojowej: W pełni popieram tę inicjatywę ponieważ nadeszła najwyższa pora, aby Europa zmierzyła się z przykrą prawdą o wysokim poziomie analfabetyzmu w jej granicach. Ta inicjatywa pomoże przełamać istniejące do dziś tabu. Analfabetyzm jest przeszkodą na drodze do rozwoju gospodarczego i włączenia społecznego. Aby poradzić sobie z analfabetyzmem, prawdopodobnie będziemy działać także w innych obszarach, takich jak ubóstwo, szanse na zatrudnienie i zdrowy tryb życia.

Najnowsze rezultaty Programu Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów (PISA), ogólnoświatowego badania umiejętności 15-latków w zakresie czytania, matematyki i nauk przyrodniczych, wykazały, że umiejętności czytania jednego na pięciu, czyli 20 proc. z nich, są niskie. Rezultaty badania, opracowywane co trzy lata przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), wskazują, że od 2000 r. Europa w nieznacznym stopniu poprawiła swoje wyniki. Jeżeli państwa UE mają osiągnąć cel obniżenia do 2020 r. odsetka uczniów osiągających słabe rezultaty w czytaniu, matematyce i naukach przyrodniczych poniżej 15 proc., konieczne są większe wysiłki.
Tak samo pilne są działania dotyczące dorosłych. Niemal 80 mln dorosłych osób w Europie – jedna trzecia siły roboczej – posiada jedynie niskie lub podstawowe umiejętności, a szacowany odsetek miejsc pracy wymagających wysokich kwalifikacji osiągnie do końca dekady 35 proc., wobec aktualnego poziomu 29 proc. Czytanie i pisanie są podstawowymi umiejętnościami, także dlatego, że stanowią klucz do dalszego uczenia się.

W ciągu najbliższych 18 miesięcy grupa wysokiego szczebla będzie regularnie się spotykać i w połowie 2012 r. przedstawi Komisji wnioski dotyczące polityki. W oparciu o propozycje grupy jesienią 2012 r. KE przedstawi ministrom edukacji zalecenia. Na ich podstawie państwa członkowskie i Komisja będą kontynuować pracę nad tym zagadnieniem w ramach strategicznych ram współpracy w zakresie kształcenia i szkolenia (Kształcenie i szkolenie 2020″).
Tab. Odsetek uczniów osiągających słabe wyniki w czytaniu, wg. PISA 2000-2009.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności