Etykiety z pełną informacją

Komitet ds. środowiska Parlamentu Europejskiego opowiedział się za umieszczaniem na etykietach informacji dotyczących kraju pochodzenia żywności. Dotyczyć ma to w pierwszej kolejności mięsa, drobiu, produktów mlecznych, owoców i warzyw oraz innych jednorodnych produktów spożywczych.

Parlament zgodził się także, iż na etykietach powinna zostać umieszczona informacja
dotyczącą wartości energetycznej oraz żywieniowej produktu. Informacja ta jednak nie może wprowadzać w błąd konsumentów oraz musi być łatwiejsza do zrozumienia, tak aby kupujący dokonywali świadomych wyborów. Głosujący sprzeciwili się jednak, aby Unia stosowała tzw. system sygnalizacji świetlnej” dotyczący pokazywania istotnych ilości składników (np. tłuszczu, soli, cukru). Pierwsze czytanie projektu nowych przepisów planowane jest w Parlamencie podczas sesji plenarnej na koniec maja br. Rada będzie następnie musiała przyjąć swoje stanowisko, zanim projekt ponownie trafi do dyskusji w komitecie ds. środowiska. Aby dać przemysłowi wystarczająco dużo czasu na dostosowanie się do nowych przepisów, wejdą one w życie 20 dni po ich opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE, jednakże przepisy dotyczące określania wartości
odżywczej powinny wejść w życie po upływie trzech lat. Przedsiębiorstwa sektora spożywczego, z mniej niż 100 pracownikami oraz rocznym obrotem i/lub całkowitym bilansem rocznym poniżej 5 mln euro, będą musiały je stosować po upływie pięciu lat.

Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: AgraNet