Etykieta – materiał siewny jak na dłoni

Uzyskanie wyższych plonów w rolnictwie zależy od wielu czynników, ale na pewno możliwe jest dzięki stosowaniu elitarnego lub kwalifikowanego materiału siewnego. Szeroki asortyment odmianowy w poszczególnych gatunkach roślin, dostępny na rynku, również podlega urzędowemu nadzorowi. Ocena lub nadzór oznacza, iż w trakcie wytwarzania materiał siewny poddano lustracjom i spełnia on wymogi jakościowe, jak np. zdolność kiełkowania i czystość. Dokumentem” takiego nadzoru jest właśnie etykieta.”

Materiał siewny znajdujący się w obrocie powinien być w zamkniętych opakowaniach, zaopatrzony w etykiety urzędowe lub etykiety przedsiębiorców, które gwarantują pozytywną ocenę polową, laboratoryjną i w niektórych przypadkach (np. sadzeniaki ziemniaka) również ocenę cech zewnętrznych.

Etykiety – zgodnie z kolorem – określają kategorię i stopień materiału siewnego:
białe z ukośnym fioletowym paskiem – określają materiał siewny elitarny w stopniu
PB/III lub PB/II (przedbazowy)
białe – to kategoria elitarny w stopniu B (bazowy)
niebieskie – kategoria kwalifikowany C1 (kwalifikowany pierwszego rozmnożenia)
czerwone – kategoriai kwalifikowany C2 (kwalifikowany drugiego rozmnożenia).

Należy pamiętać, że sprzedażą materiału siewnego mogą zajmować się tylko przedsiębiorcy lub rolnicy wpisani do rejestrów prowadzonych przez Wojewódzkich Inspektorów Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Prawa posiada również nabywca takiego materiału, powinien on żądać od sprzedającego odpowiednich dokumentów potwierdzających zakup. Na fakturze zakupu powinny się znaleźć informacje o materiale siewnym: nazwa gatunku i odmiany, kategoria lub stopień kwalifikacji oraz numer partii materiału siewnego. Prawidłowo wypełniona faktura jest dokumentem niezbędnym przy składaniu wniosku o dotację do zakupionego materiału siewnego użytego do wysiewu, etykieta stanowi dowód w przypadku reklamacji.