ES Mercure potwierdza wysoką zimotrwałość

W Polsce, w czasie tegorocznej zimy skala zniszczenia zasiewów rzepaku spowodowana wymarznięciem roślin wyniosła średnio 30%. Duże mrozy, przy braku pokrywy śnieżnej przyczyniły się do likwidacji ogromnej ilości upraw rzepaku ozimego. Odmiana ES Mercure okazała się jedną z lepszych pod względem zimotrwałości w doświadczeniach PDO przeprowadzonych przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych.

Jak podaje GUS w raporcie Wstępna ocena przezimowania upraw ozimych” straty mrozowe w uprawie rzepaku wyniosły w skali kraju średnio 30%. Wymarzanie rzepaku było jednak bardzo zróżnicowane w różnych rejonach kraju. Największe straty odnotowano w województwach łódzkim gdzie do likwidacji zakwalifikowano ponad 90% upraw rzepaku ozimego oraz kolejno w województwie lubuskim (70%), kujawsko-pomorskim (61 %) oraz wielkopolskim (47 %). W pozostałych województwach do zaorania przeznaczono od 0,2% (podkarpackie) do 35% (lubelskie) powierzchni obsianej rzepakiem ozimym.

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych dokonał oceny przezimowania odmian rzepaku w doświadczeniach porejestrowych (PDO). Oceny dokonano w stacjach doświadczalnych w których wystąpiło wyraźne zróżnicowanie odmianowe pod względem zimotrwałości. Na podstawie uśrednionych obserwacji z 9. lokalizacji jedną z lepszych odmian okazał się ES Mercure (F1), u którego procent martwych po zimie roślin oszacowano na poziomie 33%.