Erozja wietrzna szaleje…

Wiejące wczoraj silne wiatry spowodowały, że w wielu regionach Polski, między innymi na Mazowszu i Kujawach, na polach jeszcze nieobsianych i niepokrytych roślinnością obserwowano unoszące się tumany pyłu i piasku – efekt erozji wietrznej.

Utrzymująca się od ponad miesiąca słoneczna i sucha pogoda doprowadziła do znacznego przesuszenia wierzchniej warstwy gleby i sprzyja nasileniu erozji wietrznej. Wskutek tego, najdrobniejsze cząstki gleby, również materii organicznej są wywiewane i przemieszczane na duże odległości.

Ponadto, przy silnych wiatrach może dochodzić do wywiewania z glebą wysianych nawozów mineralnych i nasion, a także do mechanicznego uszkadzania delikatnych siewek roślin.

Brak trwałej struktury gleby i okrywy roślinnej, suche lata, silne wiatry, odkryte nieobsiane pola, intensywna uprawa roślin, zwiększona mechanizacja, usuwanie zadrzewień śródpolnych oraz duże powierzchnie pól sprzyjają występowaniu erozji wietrznej gleby.

Autor: Wojciech Suwara

Erozja wietrzna na Mazowszu. Zdjęcia z dnia 23.04.2019 r.