Energia z biogazu zasili oczyszczalnię w Gdańsku

Ponad 7 mln z UE dla oczyszczalni Gdańsk-Wschód na produkcję energii z biogazu przeznaczono w ramach RPO WP 2007-2013. Projekt pt. Energetyczne wykorzystanie biogazu na oczyszczalni ścieków Gdańsk-Wschód” o wartości ponad 24 mln zł jest realizowany od września 2008 r. do września 2012 r. Unijne dofinansowanie przyznane przez Zarząd Województwa Pomorskiego wynosi nieco ponad 7 mln zł, czyli 40 proc. wartości całej inwestycji.”

W ramach projektu zostaną realizowane:
•Budowa instalacji CHP służącej do produkcji energii elektrycznej i cieplnej na bazie biogazu wraz z infrastrukturą niezbędna do prawidłowej eksploatacji.
•Projekt edukacyjny Promowanie odnawialnych źródeł energii w Gdańsku”.

Bezpośrednim celem inwestycji jest produkcja i wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych, co przyczyni się do zwiększenia udziału źródeł odnawialnych w produkcji energii elektrycznej i cieplnej w regionie województwa pomorskiego.

Według najnowszego rankingu, opublikowanego w dzienniku “Rzeczpospolita” (wyd. z 9 sierpnia 2010 r.), województwo pomorskie znajduje się obecnie na pierwszym miejscu w Polsce, jeśli chodzi o umowy zawarte w ramach RPO oraz w pierwszej piątce regionów, jeśli chodzi o już zatwierdzone wydatki z RPO.

EG na podst. UMWP