Embargo rosyjskie dominującym tematem w Luksemburgu

Porządek Rady Ministrów Rolnictwa i Rybołówstwa w Luksemburgu przewidywał wiele tematów z obszaru rybołówstwa i rolnictwa, jednak najbardziej gorąca dyskusja odbyła się wokół skutków embarga rosyjskiego dla producentów rolnych w UE.

W nawiązaniu do nich i pogarszającej się sytuacji na rynku mleka omawiamy był wniosek z Polski dotyczący dodatkowych instrumentów wsparcia tego rynku. Polska przedstawiła we wniosku dane ilustrujące spadek cen w ostatnich 2 tygodniach na wszystkie produkty mleczarskie średnio o 2,4%.
Przyjęte dotychczas przez Komisję Europejską środki dla sektora mleczarskiego w formie dopłat do prywatnego przechowywania masła, odtłuszczonego mleka w proszku, niektórych serów oraz wydłużenie do końca 2014 r. interwencji publicznej dla masła i odtłuszczonego mleka w proszku minister ocenił jako działania nieadekwatne do skutków prowadzonego embarga.

Polska zaproponowała uruchomienie subsydiów eksportowych w celu usunięcia z rynku europejskiego powstałych nadwyżek. Jednocześnie we wniosku zaproponowano po raz kolejny odstąpienie od naliczania kar producentom mleka za przekroczenie kwot.
Wiele delegacji, w tym Francja, Hiszpania, Belgia poparły polski wniosek o podniesienie cen interwencyjnych na mleko. Propozycja dopłat do eksportu była jednak kwestionowana przez takie państwa jak Wielka Brytania, Niemcy, Szwecja i Holandia.
Państwa Bałtyckie (Litwa, Łotwa, Estonia) oraz Finlandia zgłosiły wniosek o dopłaty dla producentów mleka z powodu bardzo niskich cen na poziomie gospodarstw, spowodowanych zakazem eksportu do Rosji. Komisja Europejska jest skłonna, na poziomie Specjalnego Komitetu Rolnego (SCA), przedstawić więcej szczegółowych informacji dotyczących programu wsparcia producentów mleka w tym regionie.
W punkcie agendy dotyczącej skutków embarga rosyjskiego minister Marek Sawicki przedstawił kryzysową sytuację na rynku jabłek w Polsce. Ceny jabłek osiągają bardzo niski poziom, nawet 2,5 eurocenta za kg. Minister zwrócił się z prośbą o adekwatne wsparcie dla tego sektora, ale jednocześnie zaapelował do KE by nie dzielić producentów na zrzeszonych w organizacjach producentów i niezrzeszonych.
Również sytuacja na rynku wieprzowiny jest coraz bardziej niepokojąca. Od kilku tygodni notowany jest wyraźny spadek cen. Polski rynek wieprzowiny zmaga się z konsekwencjami afrykańskiego pomoru świń. Temat afrykańskiego pomoru świń był również przedmiotem obrad Rady Ministrów w Luksemburgu. Państwa Bałtyckie i Polska wystąpiły o pomoc do KE na działania ograniczające rozprzestrzenianie się tej groźnej dla stad trzody choroby. Ministrowie zgodzili się na wyższy poziom dofinansowania działań z funduszy UE.

MRiRW /AT/