EM-Farming™ w oborze

Produkcja mleka w aktualnym czasie jest obarczona pokonywaniem wielu trudności. Tak naprawdę o opłacalności całego przedsięwzięcia decyduje kondycja zwierząt i do tego poglądu chyba nie trzeba nikogo przekonywać.

Zwiększanie wydajności krów, koncentracja dużej liczby zwierząt, sposób chowu uniemożliwiający dostęp do naturalnych pastwisk, wprowadzanie do pasz witamin i minerałów pozyskiwanych drogą przemysłowych przemian chemicznych, walka z chorobami za pomocą antybiotyków i substancji chemicznych, dezynfekcja pomieszczeń chemicznymi preparatami, zakup materiału hodowlanego z innych rejonów świata, produkcja pasz wymuszająca ilości kosztem jakości, brak dobrej jakości nawożenia organicznego, stosowanie chemicznych preparatów do robienia kiszonek, złej jakości chlorowana woda powoduje narastające problemy z kondycją stada i rozwój chorób nie spotykanych wcześniej. Podstawowym pokarmem każdego przeżuwacza jest materiał roślinny. Skład mikroorganizmów żwacza przystosował się do rozkładu struktur chemicznych zjadanych roślin na związki przyswajalne.

Lepsze wykorzystanie paszy
Jednostronna pasza spowodowała, że niektóre mikroorganizmy żwacza straciły pierwotny genotyp. Taki żwacz nie jest w stanie samoistnie odtworzyć sprawnie współpracującego systemu mikroorganizmów. Brakujących szczepów nie da się odtworzyć z zielonej paszy pozyskiwanej ze zubożonych w mikroorganizmy gleb. W glebach takich został przerwany obieg obora-pole w wyniku zaniechania stosowania nawozu naturalnego na rzecz nawozów sztucznych. Preparat EM-FarmingTM wprowadzony do środowiska doglebowo, bądź bezpośrednio do paszy powoduje ubogacenie ilości i jakości zawartych mikroorganizmów przyczyniając się do prawidłowego rozkładu materii organicznej, budując z niej niezbędne dla zdrowia krowy witaminy, podnosząc wykorzystanie paszy. Zdrowe i odporne na ataki patogenów systemy mikroorganizmów, pochodzące z przewodów pokarmowych przeżuwaczy mogą posłużyć jako zaszczepka” na polach uprawnych i wrócić wraz z paszą do żwacza krowy.

Klimat w oborze
Bakterie wchodzące w skład EM-FarmingTM po rozmnożeniu się w ściółce wytwarzają kwasy organiczne, które wiążą amoniak w postaci soli zatrzymując go w ściółce. Obornik czy gnojowica zaszczepiona EM-FarmingTM jest szczepionką mikrobiologiczną wnoszącą do gleby ogromne ilości pożytecznych mikroorganizmów, a także mikroelementów takich jak kobalt, cynk, molibden i selen. Niektóre z tych szczepów wrócą kiedyś do obory wraz z zieloną paszą.
Zaszczepienie w oborach mikroorganizmów EM-FarmingTM przynosi poprawę i zmniejsza liczbę zachorowań, ponadto w takiej oborze nie mnożą się pasożyty np. muchy. Obserwacje jakie poczyniono dotyczące poprawy kondycji fizycznej zwierząt hodowlanych są bardzo obiecujące. Wzrosła ilość udanych zacieleń, uwidoczniły się ruje krów jałowych, nie ma kłopotów z odklejaniem się łożysk i powikłań poporodowych, rodzą się zdrowe cielęta, szybciej rośnie masa ciała zwierzęcia.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności