Elektroniczne identyfikatory dla bydła

Identyfikacjabydła może niebawem wkroczyć w epokę elektroniczną, tym samym zwiększając bezpieczeństwo żywności. Podczas Paryskiego Salonu Rolniczego Komisja Europejska ogłosiła, że przygotuje propozycję cyfrowej identyfikacji dla bydła, ulepszając istniejący system plastikowych oznaczeń. DG SANCO, Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów przy KE potwierdza, że ten krok zapewni bezpieczeństwo żywności i kontrolę nad rozprzestrzenianiem się chorób wśród zwierząt. Lekarze weterynarii odgrywają kluczową rolę w tym procesie.

Monitorowanie zwierząt i produktów odzwierzęcych na terenie Unii Europejskiej jest ważne dla ochrony zdrowia zwierząt i konsumentów. Istnieje już specjalne prawo UE traktujące o używaniu elektronicznego identyfikowania dla innych zwierząt (np. zwierząt domowych, koni, owiec, kóz). Identyfikacja elektroniczna bydła mogłaby dodać ok. 90 milionów zwierząt do cyfrowego systemu kontroli.
Cyfrowe identyfikatory to zysk dla rolników i przemysłu spożywczego, jak uważa KE. System będzie dokładniejszy i szybszy, zwiększając tym samym możliwości monitorowania zwierząt i produktów z nich uzyskiwanych. Taka identyfikacja jest także niezbędna do zarządzania kryzysami chorobowymi, gdy takie wystąpią. Ponadto identyfikator pomoże wzapobieganiu oszustwom i nadmiernemu rozmnażaniu zwierząt.

Zgodnie z badaniami ekonomicznymi koszt elektronicznego znacznika na ucho wyniesie między 2 a 3 euro za zwierzę. A jak będą wyglądały elektroniczne identyfikatory? Najczęściej używane są elektroniczne znaczniki na uszy. Są to pokryte plastikiem przekaźniki, które należy zawiesić na uchu zwierzęcia jednorazowym mechanizmem, lub przywiesić do starego znacznika w taki sposób, aby nie można go było zdjąć bez uszkodzenia.
Poza znacznikami na uszy, wyróżniamy elektroniczne kapsułki i wszczepy używane jako przekaźniki dla odczytania RFID zwierzęcia.
Elektroniczne kapsułki dla przeżuwaczy są umieszczane w specjalnych pojemnikach pozwalających na doustne zaaplikowanie w taki sposób, że przekaźnik pozostaje w żołądku przeżuwacza na stałe. Wszczepy to małe przekaźniki, które zawierają się w biozgodnym i nieprzepuszczającym materiale – takim jak szkło – który zostaje wszczepiony w ciało zwierzęcia.