Elektroniczna platforma żywnościowa

Z inicjatywy resortu rolnictwa 17 stycznia w siedzibie MR i RW w Warszawie odbyło się spotkanie z z organizacjami branżowymi na temat powstania elektronicznej platformy żywnościowej. Projekt ten został ujęty w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz Programie Rozwoju Głównych Rynków Rolnych na lata 2016-2020.

Celem powstania elektronicznej platformy żywnościowej jest utworzenie dużych, jednorodnych partii towaru oraz ograniczenie ryzyka cenowego.

Jak udało się nam ustalić kolejne spotkanie na ten temat planowane jest 24 stycznia Rozmowy będą miały charakter dyskusji eksperckiej z producentami zbóż o produkcji towarowej, na której mają zostać wypracowane szczegóły działania projektu.

Źródło: KFPZ