Elastyczne zazieleniane

Bardziej elastyczne podejście do kwestii nowych zasad ochrony środowiska, niż to proponowała Komisja Europejska, proponują europejscy Parlamentarzyści.

Członkowie PE w połowie grudnia zaproponowali, by producenci stosowali 2 uprawy zamiast 3, jak proponowała KE, na farmach o obszarze 10 do 30 ha, w tym żadna uprawa nie powinna zajmować więcej niż 80% areału rolnego; na farmach powyżej 30 ha producenci powinni stosować przynajmniej 3 uprawy (poza północną Skandynawią), a główny plon powinien obejmować nie więcej niż 75%. Wg MEP pod obszar zorientowany ekologicznie – EFA (Ecological Fokus Area) farmerzy powinni przeznaczać przynajmniej 3% areału (zamiast 7%) w pierwszym roku, jeśli areał gospodarstwa przekracza 10 ha. Niektórzy członkowie PE sugerowali również, że do EFA należy zaliczyć obszar zajęty przez rośliny wysokobiałkowe, rowy, kamienne płoty czy żywopłoty.

Dodatkowo na obszarze EFA można by uprawiać rośliny pod warunkiem niestosowania pestycydów oraz nawozów chemicznych. Obszar EFA powinien być zwiększony do 5% do roku 2016, a Komisja powinna zaprezentować analizę do 31 marca 2017 roku opcjonalnego wzrostu obszaru EFA do 7% od roku 2018. Od 2016 roku państwa mogłyby zastosować 3% obszar EFA na poziomie regionalnym. Państwa członkowskie powinny zachować odpowiedni udział łąk oraz pastwisk, uregulowany na poziomie narodowym czy regionalnym, z czego maksimum 5% mogłoby zmienić przeznaczenie.
Źródło: FAMMU/FAPA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności