Eksportuj na Bałkany

Szukasz nowych zagranicznych rynków zbytu? Wybierz się na misję gospodarczą do Słowenii, Chorwacji i Serbii z polskim ministerstwem spraw zagranicznych. Zgłoszenia można wysyłać do 21. sierpnia.

Ministerstwo spraw zagranicznych zachęca firmy z branży rolno-spożywczej do udziału w misji gospodarczej polskich przedsiębiorców do Słowenii, Chorwacji i Serbii. Misja gospodarcza w tamtym kierunku odbędzie się w ramach wizyty Katarzyny Kacperczyk, podsekretarz stanu w MSZ w dniach 28 września-2 października br.
Wizyta ta ma wypromować Polskę jako kraju atrakcyjnego dla współpracy gospodarczej z aktywnym środowiskiem innowacyjnego biznesu z różnych sektorów. W związku z tym, stanie się ono również okazją do poznania bałkańskich partnerów, nawiązania z nimi kontaktów biznesowych, przedstawienia im swojej oferty produktowej i zapoznania się z ich ofertą podczas spotkań dwustronnych.

Firmy zainteresowane wzięciem udziału w tym wydarzeniu wysyłać zgłoszenia do 21. sierpnia br. do Beaty Pich (Beata.Pich@msz.gov.pl) tel. 22 523 81 96 lub Anny Malety (Anna.Maleta@msz.gov.pl) tel. 22 523 86 63.
Renata Struzik, źródło: ARR