Eksportowa mąka pszenna

W bieżącym roku Polska nie tylko znacząco zwiększyła eksport zbóż, ale również mąki. W tym samym czasie import zarówno ziarna zbóż, jak i mąki obniżył się. W handlu z naszym najważniejszym partnerem – Niemcami – nastąpiło odwrócenie relacji i z dużego deficytu w handlu, w bieżącym roku notujemy nadwyżkę.

Wg wstępnych danych Ministerstwa Finansów (za MRiRW), w pierwszych siedmiu miesiącach 2013 r. Polska wyeksportowała 43,0 tys. t mąki pszennej i pszenno-żytniej (CN 1101). To o 15% więcej niż w porównywalnym okresie przed rokiem, kiedy eksport ten wyniósł 37,2 tys. t. W tym samym czasie import obniżył si ę o 11% do 30,0 tys. t.
Zdecydowanie największym naszym partnerem handlowym w obrocie mąką pszenną są Niemcy. W siedmiu pierwszych miesiącach 2013 r. odpowiadali za 44% naszego eksportu i 60% importu. Co interesujące, w ubiegłym roku Polska notowała znaczące ujemne saldo handlu mąką z naszym zachodnim sąsiadem, a w bieżącym roku stosunkowo niewielką nadwyżkę. Ta zmiana była możliwa dzięki jednoczesnemu wzrostowi wywozu o 39% (+5,3 tys. t) i obniżeniu przywozu o 20% (-4,4 tys. t). Sytuacja taka wynikała prawdopodobnie z odwrócenia sytuacji po stronie podaży pszenicy konsumpcyjnej. O ile w 2011 r. zebrano w Polsce stosunkowo niewiele ziarna o wysokiej jakości, o tyle w 2012 r. jakość była bardzo wysoka.
Jednak w bieżącym roku eksport rósł dynamicznie również w kierunku Wielkiej Brytanii, która stała się drugim największym odbiorcą mąki pszennej z Polski. W pierwszych siedmiu miesiącach eksport wyniósł 9,2 tys. t i był o 69% większy niż przed rokiem. Interesujące, że eksport rośnie dynamicznie do kraju stosunkowo odległego, biorąc pod uwagę duże znacznie kosztów transportu przy sprzedaży mąki.
Na kolejnych miejscach wśród importerów znajdują się Litwa, Czechy i Słowacja, które łącznie zakupiły w Polsce 12,5 tys. t mąki pszennej i pszenno-żytniej, przy czym Litwa zwiększyła wolumen wobec ubiegłego roku nieznacznie, bo o 9%, a nasi południowi sąsiedzi zmniejszyli skalę przywozu.
Jeśli chodzi o Czechy, to są one również drugim największym eksporterem mąki do Polski. W bieżącym roku sprzedali do naszego kraju 6,7 tys. t, podczas gdy zakupili 3,8 tys. t. Czechy są jednak dosyć znaczącym (w skali regionu) eksporterem pszenicy i mąki pszennej.
Zdaniem analityków rynku BGŻ, w dalszej części roku zostanie utrzymana dodatnia dynamika eksportu mąki pszennej, choć w relacji r/r może być mniejsza niż w pierwszych siedmiu miesiącach roku. W całym 2013 r. eksport może wynieść około 80-85 tys. t, czyli o 6-13% więcej niż przed rokiem. Wciąż nie są to bardzo duże ilości w porównaniu z wolumenem eksportowanego ziarna.
(Analizy BGŻ)