Eksport serów zmienił kierunek…

Sery wciąż są najważniejszą pozycją polskiego eksportu mleczarskiego. Ze względu na wprowadzone w ubiegłym roku rosyjskie embargo, to Unia Europejska jest teraz naszym głównym odbiorcą tych produktów.

W 2014 roku sery były najważniejszą pozycją polskiego eksportu mleczarskiego, pomimo 5% dynamiki spadku wartości wywozu. W ubiegłym roku sprzedaliśmy za granicę 204,6 tys. ton tych przetworów. Spadek wywozu był zdecydowanie mniejszy (1,5%) niż spadek wartości eksportu tych produktów. Powód? Spadek cen serów.

Najważniejszym rodzajem eksportowanych serów są sery dojrzewające. Ich wywóz stanowił ponad połowę wartości (ponad 346,65 mln EUR) i 47% wolumenu (czyli 95,56 tys. ton) wszystkich serów, jakie w ubiegłym roku trafiły z Polski za granicę.
Drugą istotną kategorię stanowią wciąż sery świeże i twarogi. W wywozie z 2014 roku odnotowano 4% wzrost wartości (do 155,6 mln EUR, jest to 24% udział w eksporcie serów ogółem). Słabsze wyniki ilościowe odnotowano w wywozie serów topionych (przez lata zajmowały one drugą pozycję pod względem wartości eksportowanych serów, wyjątkowy był rok 2011, kiedy to spadły na trzecią pozycję, podobnie było w 2013 r. i 2014 r.): wolumen wywozu wzrósł zaledwie o 2% do 45,7 tys. ton, a wartość zwiększyła się o 5% do 142,6 mln EUR, co stanowiło ok. 1/5 wartości eksportu serów ogółem. Z tytułu wywozu 2,5 tys. ton pozostałych typów serów (z przerostami błękitnej pleśni oraz tartych lub proszkowanych) uzyskano łącznie 12,1 mln EUR.
Od lat najważniejszymi odbiorcami serów i twarogów z Polski były państwa UE, jednak w 2013 roku na skutek wzrostu popytu na polskie artykułu mleczarskie z Rosji, to ten kraj stał się głównym odbiorcą serów z Polski. Utrzymywał on funkcję lidera jeszcze w pierwszej połowie 2014 roku, ale na skutek wprowadzonego w sierpniu embargo, w całym 2014 roku Rosja spadła na drugie miejsce pod względem ilości wysyłanych w tym kierunku serów.

Wywóz do tego kraju zmniejszył się w ujęciu wartościowym o 36,9% – do 67,6 mln EUR. Pomimo niespełna 3% spadku ilości (do 26,1 tys. ton i 5% zniżce wartości do 81 mln EUR) głównym odbiorcą serów z Polski stały się Czechy. W związku z takim stanem rzeczy wzrosło znaczenie Unii Europejskiej jako odbiorcy serów z Polski (63% ogółu wywozu serów trafiło w ubiegłym roku do krajów UE – w ujęciu wartościowym było to 455,9 mln EUR, czyli o 1,4% mniej niż w 2013 roku).

Spadło natomiast znaczenie Wspólnoty Państw Niepodległych z 17% w 2013 roku do 12,7% w 2014 r. Wywóz do Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej zmniejszył się wartościowo o 31% do 76 mln EUR, choć eksport do Białorusi wzrósł czterokrotnie do 5,4 mln EUR.
W ubiegłym roku wśród głównych unijnych rynków eksportu serów nastąpiły niewielkie zmiany. O 14,5% zmniejszyła się wartość sprzedaży do Niemiec – trzeciego odbiorcy polskich serów w UE. W 2014 roku wysłano tam 22,1 tys. ton serów i twarogów, (-9,5% w skali roku) za 67,2 mln EUR.
Zwyżki odnotowano w sprzedaży serów do Włoch i Wielkiej Brytanii, które zajmują kolejno czwarte i szóste miejsce w strukturze odbiorców polskich serów (wolumen wzrósł odpowiednio o 12,7% do 17,9 tys. ton i 3,4% do 11,2 tys. ton). 11% spadek odnotowano w przypadku piątego pod względem wartości odbiorcy serów z Polski jakim jest Słowacja (40,5 mln EUR).

Renata Struzik, za: FAMMU/FAPA