Eksport nie nadąża za produkcją

Drób

Mimo imponujących, dwucyfrowych wzrostów eksportu polskiego mięsa drobiowego i podrobów w ostatnich latach, nienadążający za produkcją wywóz zagraniczny powoduje presję na spadki cen żywca drobiowego w kraju – wynika z analizy przeprowadzonej przez Krajową Izbę Producentów Drobiu i Pasz.

Od 2009 roku do września 2016 roku produkcja mięsa drobiowego w ubojniach wzrosła o 1.031 tys. ton. W tym samym czasie wzrost eksportu wyniósł jedynie około 664 tys. ton. Oznacza to, że podaż krajowa zwiększyła się w tym okresie o około 368 tys. ton. Różnice między wzrostem produkcji, a wzrostem eksportu są szczególnie duże w ostatnich dwóch latach, co może tłumaczyć obserwowaną presję na spadek cen żywca. Rozdźwięk między produkcją a eksportem wyniósł od początku stycznia do końca września 2016 roku aż 103 tys. ton. W całym 2015 roku ta wielkość kształtowała się na poziomie 82 tys. ton. Dla porównania różnica produkcja/eksport w 2014 wynosiła około 25 tys. ton, a w 2013 około 44 tys. ton.

Jeśli założymy, że rynek krajowy jest już w pełni nasycony to eksport powinien w 2016 roku wzrosnąć o około 34 procent, aby zdjąć nadwyżki z rynku polskiego i jednocześnie utrzymać ceny żywca na poziomach z 2015 roku. Tymczasem dane za pierwsze dziewięć miesięcy 2016 roku pokazują, że wzrost wywozu mięsa drobiowego i podrobów za granicę wzrósł o nieco ponad 17 procent . Oczywiście sytuację można odwrócić i powiedzieć, że to producenci zbyt optymistycznie ocenili możliwości coraz większego lokowania naszego mięsa drobiowego na obcych rynkach i nie dostosowali wzrostów produkcji do wzrostu eksportu – mówi Mariusz Szymyślik, dyrektor Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz.

Dane w tys. ton

Rok Szacunkowy wzrost produkcji w stosunku do roku poprzedniego Szacunkowy wzrost eksportu w stosunku do roku poprzedniego Różnica między wzrostem produkcji a wzrostem eksportu
2009 80,1 35,7 44,4
2010 75,8 96,0 -20,2
2011 42,5 30,8 11,7
2012 164,0 85,7 78,3
2013 103,2 59,4 43,8
2014 152,1 126,9 25,2
2015 207,0 125,2 81,8
2016* 206,9 104,0 102,9
RAZEM 1.031,6 663,7 367,9

Tabela: szacunki własne KIPDiP na podstawie danych o ubojach (EUROSTAT) oraz danych o eksporcie (ZSRIR, MRiRW).*Rok 2016, wzrost i porównanie dotyczy pierwszych 9  miesięcy.

Analiza KIPDiP pokazuje, że polskie drobiarstwo wyrosło na europejską potęgę nie jak się powszechnie uważa jedynie dzięki eksportowi. Ten sukces ma dwa silniki, obok silnika zagranicznego także silnik krajowy – podsumowuje  Mariusz Szymyślik.

W ocenie KIPDiP ulokowanie do końca września 2016 roku o 103 tys. ton mięsa więcej niż w takim samym okresie 2015 roku na krajowym rynku świadczy o dobrej elastyczności popytu na drób w Polsce. Dobra elastyczność popytu oznacza, że konsumenci są skłonni kupować więcej przy niższych cenach.

Źródło: Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz