Eksport na Wschód

W dniu 10 listopada br. do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wpłynęło drogą faksową pismo skierowane przez A.I. Saurina, zastępcę Szefa Federalnej Służby Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego, przesłane za pośrednictwem Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Federacji Rosyjskiej – w kwestii wznowienie dostaw produktów roślinnych do Federacji Rosyjskiej.

W piśmie Federalna Służba Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego informuje, iż w celach realizacji postanowień Memorandum odnośnie bezpieczeństwa produkcji pochodzenia roślinnego, wwożonej z Unii Europejskiej (UE) do Federacji Rosyjskiej, dotyczącej zawartości pestycydów, azotanów i azotynów, podpisanego 26 marca 2008 roku w Brukseli przez Szefa Federalnej Służby Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego, Siergieja A. Dankwerta i zastępcę Dyrektora Generalnego ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów Komisji Europejskiej, Testori-Coggi,

z dniem 10 listopada 2008 roku wznowiono wwóz produkcji roślinnej do celów spożywczych z Polski do Federacji Rosyjskiej.

Wwóz wymienionej produkcji na terytorium Rosji powinien odbywać się przez przejścia graniczne na Granicy Państwowej FR, których wykaz znajduje się na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Do przesyłki powinien być dołączony certyfikat fitosanitarny wydany przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa, a także informacja o zastosowanych pestycydach przy produkcji i przechowaniu wwożonego do Federacji Rosyjskiej produktu, z podaniem daty ostatniego zastosowania.

Oprac. EG

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności