Eksport jak po maśle

Unijne ceny masła, po długotrwałych spadkach, w końcu idą w górę. I są to kilkunastoprocentowe zwyżki. Zwiększył się i eksport tego produktu poza Wspólnotę.

Przez kilka ostatnich miesięcy 2014 roku widoczne były systematyczne spadki cen masła na najważniejszych rynkach Unii Europejskiej. Nowy rok przyniósł jednak pewne zmiany. I w tym przypadku są to zmiany na lepsze – od drugiej połowy stycznia bieżącego roku obserwowane są zwyżki cen. Mimo, ze na rynku wciąż jest zwiększona podaż, a zainteresowanie Chin tym produktem nie jest już tak duże. Do tego, rosyjskie embargo również nie wpływa korzystnie na branżę przetworów mlecznych.

Pewien wpływ na obserwowane w styczniu zwyżki cen ma zima na półkuli północnej i sezonowy spadek produkcji, a także ograniczanie produkcji mleka w związku ze zbliżającym się końcem sezonu kwotowego. 1 marca 2015 roku średnia ważona cena masła we Wspólnocie wynosiła 3,28 EUR/kg i była o 10,67% wyższa niż przed miesiącem (pozostając przy tym na poziomie o 10,15% niższym niż w analogicznym okresie 2014 roku). W okresie tym nieco niższe były ceny masła w Polsce, która jest czwartym krajem w UE pod względem wielkości produkcji tego przetworu mlecznego. 1 marca 2015 roku jego ceny utrzymywały się na poziomie 3,2 EUR/kg, a więc o 12,5% wyższym niż przed miesiącem (w ujęciu PLN odnotowano niemal 14,3% zwyżkę w skali miesięcznej do 13,3 PLN/kg). Stawki te były o niemal 30% wyższe od ceny interwencyjnej i o 2,4% niższe od średniej ważonej dla całej UE, w związku z czym ten tłuszcz z Polski jest konkurencyjny we Wspólnocie, a to państwa UE są głównymi partnerami w wymianie handlowej masłem.

Dodatkowo, na naszą korzyść działa fakt, że na rynku głównego odbiorcy masła z Polski, jakim są Niemcy, ceny tego tłuszczu obecnie utrzymują się na poziomie znacznie wyższym niż w Polsce – na początku marca osiągnęły one poziom 3,38 EUR/kg, czyli o 8,9% wyższy niż przed miesiącem. W przypadku innego potentata – Holandii zaobserwowano jeszcze bardziej dynamiczną zwyżkę. Tu ceny utrzymywały się na poziomie 3,42 EUR/kg i były na pułapie o 11,4% wyższym niż przed miesiącem. W przypadku Niemiec ceny masła na początku marca są o ok. 6% – 7% niższe niż przed rokiem, w Holandii o niespełna 3%.

W związku z dynamicznymi zniżkami, jakie notowane były w ostatnich tygodniach, w przypadku cen masła w USA, obecnie przecięta cena tony masła z Unii jest na wyższym poziomie niż u jednego z największych konkurentów Wspólnoty (o 1,52%). Droższe natomiast jest masło eksportowane z państw Oceanii (Nowej Zelandii i Australii), do portów Europy Płn., które są uznawane za ceny światowe. Cena tony masła z UE jest od nich niższa (o 110 EUR za tonę na początku marca).
Według danych KE, pomimo obserwowanych od początku 2014 roku spadających cen masła, produkcja mlecznego tłuszczu w UE po dwunastu miesiącach ubiegłego roku była na poziomie o 4,1% wyższym od tego z 2013 roku. Znacznie dynamiczniej rósł eksport masła poza UE. W 2014 roku poza granice UE wyeksportowano o 19% więcej masła niż w 2013 roku, dla porównania jeszcze w relacji wywozu masła z lat 2013 r. i 2012 r. notowano zaledwie 0,3% zwyżkę w skali roku.

Renata Struzik, za: FAMMU/FAPA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności