Eksport do Rosji to także produkty mleczarskie

Od 2004 roku w mediach powraca problem polsko-rosyjskich stosunków handlowych. Głównym tematem publikowanych informacji jest eksport polskiego mięsa, nie mniej jednak kwestia obostrzeń w eksporcie na obszar Federacji Rosyjskiej dotyczy również polskich zakładów mleczarskich.

Z dniem 1 września 2004r. władze Federacji Rosyjskiej wprowadziły embargo na import produktów mleczarskich z Polski na obszar celny Federacji. W wyniku działań polskiego resortu rolnictwa oraz Głównego Inspektoratu Weterynarii w dniach 27 września – 4 listopada 2004r. rosyjscy inspektorzy weterynaryjni przeprowadzili kontrolę w 71 zakładach mleczarskich zlokalizowanych na terenie Polski. W marcu 2005r. strona rosyjska przekazała stronie polskiej listę trzydziestu sześciu zakładów mleczarskich, które uzyskały uprawnienia do eksportu produktów mleczarskich na obszar Federacji Rosyjskiej. W porównaniu do branży mięsnej, w której około 1/4 liczby zakładów zainteresowanych eksportem do Rosji i poddanych w tym czasie kontroli uzyskało uprawnienia, wynik mleczarstwa można uznać za zadowalający (mimo że nadal wiele zakładów we współpracy z organizacjami branżowymi zabiega o uprawnienia eksportowe), gdyby nie fakt, że liczba zakładów mleczarskich dopuszczonych do eksportu na obszar Federacji uległa redukcji.

W roku 2007 odbyły się dwie tury kontroli weryfikujących uprawnienia eksportowe m.in. zakładów mleczarskich. W ramach pierwszej tury kontroli, która była przeprowadzana w dniach 12 – 28 listopada skontrolowano 11 zakładów mleczarskich. W ramach drugiej tury kontroli przeprowadzanych w dniach 28 listopada – 13 grudnia skontrolowano 17 zakładów mleczarskich. Ponieważ kontrola nie została przeprowadzona we wszystkich zakładach, które w wyniku przeprowadzonej w 2004r. kontroli posiadały uprawnienia eksportowe, zakłady nie skontrolowane w 2007r. nadal posiadają uprawnienia eksportowe, które być może zostaną zweryfikowane w terminie późniejszym.

Według stanu na dzień 22 lutego 2008r. uprawnienia eksportowe na obszar Federacji Rosyjskiej posiada jedynie 26 zakładów przetwórstwa mleka. W porównaniu do liczby zakładów mleczarskich zatwierdzonych do handlu na obszarze UE (zgodnie z danymi Głównego Inspektoratu Weterynarii jest ich ponad 300) nie jest to liczba imponująca i nie pozostaje bez wpływu na udział polskiego eksportu mleczarskiego kierowanego do Rosji w polskim eksporcie mleczarskim ogółem.
W latach 2003-2007 udział eksportu mleka w proszku do Rosji w ogólnej wielkości polskiego eksportu tego produktu nie przekroczył 0,5%, natomiast w przypadku masła wahał się od 0 do 24% (w roku 2006), serwatki od 2,6% do 13,8% (w roku 2004) oraz serów i twarogów od 2% do 9% (w roku 2003).

Główny Inspektorat Weterynarii wraz z Ministerstwem Rolnictwa prowadzą działania zmierzające do przeprowadzenia w Polsce przez rosyjskich inspektorów dodatkowych kontroli weterynaryjnych mających na celu dopuszczenie do eksportu większej liczby zakładów. Niedawno GIW przekazał stronie rosyjskiej m.in. listę 25 zakładów mleczarskich wnioskujących o zatwierdzenie do eksportu na obszar Federacji Rosyjskiej, a kolejna lista ma być przygotowana do 14 marca br. Strona rosyjska zamierza jednak w pierwszej kolejności skontrolować firmy, które nawiązały kontakty i zamierzają podpisać kontrakty z rosyjskimi importerami.

opr. MS
Wrp.pl
źródło: ZPPM