Eksport do Rosji – ciąg dalszy

System badań pozostałości pestycydów, azotanów i azotynów, udostępnianie informacji o wykonywanych zabiegach ochrony roślin, spełnienie wymagań rosyjskich – to zagadnienia, które będą omawiane na konferencjach organizowanych przez Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa wspólnie z Głównym Inspektoratem Sanitarnym i Głównym Inspektoratem Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Zgodnie z postanowieniami Memorandum z dnia 26 marca 2008 w sprawie bezpieczeństwa
produktów roślinnych, przeznaczonych do spożycia przez ludzi i wywożonych ze Wspólnoty
Europejskiej (WE) do Federacji Rosyjskiej, w odniesieniu do pozostałości pestycydów, azotanów i azotynów, eksporterzy muszą spełnić wymagania określone w prawie rosyjskim. Cykl konferencji Utrzymanie rynku owoców i warzyw w Federacji Rosyjskiej – wyzwania dla producentów eksporterów i służb kontrolnych” umożliwi zapoznanie się z różnicami w stosunku do wymagań obowiązujących we Wspólnocie Europejskiej.

Harmonogram konferencji:
17 czerwca 2009 r. – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Wspólna 30, Warszawa, godz. 10 – 15
23 czerwca 2009 r. – Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, Kielce, godz. 10 – 15
30 czerwca 2009 r. – Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu, Centrum Kongresowe sala B, ul. Władysława Węgorka 20, Poznań, godz. 10 – 15
7 lipca 2009 r. – Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie Oddział w Przysieku, Zławieś Wielka, godz. 10 – 15

Szczegółowe informacje zamieszczone zostały na stronach internetowych
www.piorin.gov.pl, www.pis.gov.pl , www.ijhars.gov.pl.