Eksperymentalna energia w Grupie Azoty ZAK

12 marca br. Skotan S.A. i Grupa Azoty ZAK S.A. wspólnie dokonały symbolicznego otwarcia instalacji badawczej energetycznego wykorzystania gazów odpadowych, w tym pochodzącego z różnych procesów chemicznych odpadowego wodoru. Eksperymentalny blok energetyczny o mocy ok. 1 MW wykorzystuje wodór i inne gazy palne ze znaczną energią spalania w procesie zamiany na energię elektryczną. 

Pozyskane środki z Unii Europejskiej i budżetu państwa pozwoliły nam, przy współpracy z zespołami naukowymi Politechniki Krakowskiej i Wrocławskiej, zaprojektować i skonstruować badawczą instalację przetwarzania wodoru odpadowego w energię elektryczną, która może znaleźć zastosowanie komercyjne – informuje Marek Pawełczak, Prezes Zarządu SKOTAN S.A. – Oczekiwanym efektem wykorzystania wodoru odpadowego do wytwarzania energii jest obniżenie redukcji spalanych paliw pierwotnych/węgla w zakładach chemicznych, a w konsekwencji zmniejszenie ekonomicznego wymiaru energochłonności procesów wytwórczych. W aspekcie środowiskowym, pozyskanie energii ze spalania odpadowych gazów spowoduje obniżenie emisji CO2 – dodaje.
Jest to unikatowe  w skali kraju rozwiązanie pozwalające zmniejszyć obciążenie dla środowiska związane z produkcją chemiczną i koksowniczą przy jednoczesnym zwiększeniu jej rentowności.
W przypadku wdrożenia technologii, Grupa Azoty ZAK S.A. jako pierwsza wykorzysta innowacyjne rozwiązania opracowane przez SKOTAN S.A. i jej partnerów technologicznych. W przyszłości, potencjalnym odbiorcami technologii będą wszyscy producenci z branży chemicznej oraz zakłady koksownicze.
– W ostatnich tygodniach pilotażowa instalacja (współpracująca z kędzierzyńską instalacją oxo) przeszła pomyślnie fazę próbnych rozruchów. Spodziewamy się, że jeszcze w tym roku będziemy mogli rozpocząć fazę komercjalizacji technologii – podkreśla Wojciech Sobczak, Wiceprezes Zarządu SKOTAN S.A. 
Prace nad budową instalacji rozpoczęły się w czerwcu 2013 r., a ostateczny termin zakończenia etapu B+R przypada na 31 grudnia 2014 r. 
Całkowita wartość projektu badawczo-rozwojowego „Wykorzystanie odpadowego wodoru do celów energetycznych” wynosi 48,7 mln zł, w tym 29,5 mln zł pochodzi z dofinansowania przyznanego przez PARP w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 
(Źródło: Grupa Azoty)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności