Ekspert Radzi: Jak zachować odpowiednią strukturę gleby?

W poprzedniej odsłonie cyklu pisaliśmy o tym, jak sprawić, aby rośliny efektywniej wykorzystywały wilgoć. Dzisiaj radzimy, jak najlepiej zadbać o odpowiednią strukturę gleby.

  1. Staraj się by pola w twoim gospodarstwie były możliwie długo zajęte przez rośliny uprawne, w tym oziminy oraz międzyplony uprawiane na nawóz zielony. Wpływa to korzystnie na właściwości fizyczne i biologiczne gleby, sprzyja tworzeniu gruzełkowatej struktury, zapobiega erozji wodnej i wietrznej oraz zapewnia rozwój pożądanych próchnico- i strukturotwórczych mikroorganizmów.
  2. Gruzełkowata struktura zapewnia właściwe stosunki powietrzno-wodne i cieplne gleb, sprzyja gromadzeniu wód opadowych, zmniejsza erozję gleb, jak też ich opór podczas wykonywanych uprawek, zwłaszcza energochłonnej orki. Poza tym korzystnie oddziałuje na właściwości sorpcyjne gleby, czyli zatrzymywanie i przyswajalność wnoszonych do niej składników pokarmowych.
  3. Gruzełkowatą strukturę gleb łatwiej uzyskać po ich doprowadzeniu do optymalnego odczynu (pH 5,5-7,2), zależnie od ich zwięzłości i wymagań roślin. Niezbędna jest też wysoka zawartość substancji organicznej, w tym próchnicy, powstałej w wyniku mikrobiologicznych przemian nawozów naturalnych (obornika, gnojowicy, gnojówki) i organicznych (resztek pożniwnych, w tym słomy, łodyg i liści roślin okopowych, warzywnych, chmielu, tytoniu, malin, a także kompostu i nawozów zielonych). Stabilną strukturę gruzełkowatą gleb łatwiej utrzymać ograniczając zabiegi uprawowe do niezbędnego minimum, głównie głębokie orki oraz uprawki narzędziami aktywnymi, które prowadzą do nadmiernego rozpylania gleby.
  4. Przy ograniczaniu intensyfikacji uprawy roli, należy się kierować zasadą „zabiegów uprawowych powinno być tak dużo, jak jest to konieczne, a jednocześnie tak mało jak to możliwe”, z myślą o uzyskaniu, przy możliwie małych kosztach, satysfakcjonujących plonów. Poza tym zabiegi uprawowe staraj się wykonywać przy optymalnej wilgotności gleby, co zmniejsza także jej opór i wydatek energetyczny na glebach zwięzłych.
  5. Powstające po opadach zaskorupienie wierzchniej warstwy gleby (zwykle nadmiernie rozpylonej, np. podczas rozbijania brył), staraj się jak najszybciej zlikwidować przy użyciu brony, wału kolczastego (typu Cambridge lub Crosskil), bądź pielnika.

W okresach z nadmiarem wody spulchnij głębszą warstwę gleby, np. kultywatorem i broną, pielnikiem lub odpowiednim agregatem. Celem tych zabiegów jest rozluźnienie i napowietrzenie gleby, odparowanie nadmiaru wody i poprawa jej bilansu cieplnego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności