Eksperci poszukiwani

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 30 października do 30 listopada prowadzi  nabór kandydatów na ekspertów do wydania opinii w ramach oceny operacji realizowanych w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Wnioski o umieszczenie w wykazie kandydatów na ekspertów można składać w Centrali ARiMR. Formularze wniosków oraz informacje na temat naboru można znaleźć na stronie internetowej ARiMR pod adresem:http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/dzialanie-16-wspolpraca.html oraz http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/dzialanie-16-wspolpraca.html

Źródło: ARiMR