Ekspansja firmy Transporeon na rynek Polski i Włoch

Transporeon GmbH & Co. KG , europejska firma specjalizująca się w oprogramowaniu dla logistyki transportowej posiada od niedawna swoje przedstawicielstwo w Polsce i we Włoszech.

To przedsiębiorstwo z siedzibą w Ulm poprzez otwarcie biur w Austrii, Francji i Krajach Beneluksu konsekwentnie kontynuuje swoją strategię ekspansyjną. Stworzone przez firmę Transporeon i dostępne obecnie w ośmiu językach oprogramowanie TISYS® umożliwia elektroniczne przekazywanie informacji dotyczących zleceń transportowych pomiędzy załadowcą a przewoźnikami poprzez zamkniętą, bazującą na internecie platformę komunikacyjną. Pozwala to uprościć przekazywanie zleceń transportowych, zredukować puste kilometry” do 9% i w rezultacie znaczne obniżyć koszty logistyki transportowej.
Peter Förster, współzałożyciel i członek zarządu firmy Transporeon, widzi dużą szansę dla platformy TISYS® na polskim rynku:
<“W Polsce spotykamy się z problemem bardzo słabo rozwiniętej infrastruktury, dodatkowo trzeba liczyć się z możliwością wprowadzenia opłat drogowych. Spedytorzy i przewoźnicy staną wkrótce przed tymi samymi trudnościami, jakie znane są w Europie Zachodniej – do tego w warunkach o wiele gorszej sieci szlaków komunikacyjnych. Przewoźnicy będą zmuszeni do lepszej organizacji, żeby zredukować “puste kilometry” i pozostać konkurencyjnymi.”. Podczas targów logistycznych zorganizowanych w obu krajach oprogramowanie TISYS® spotkało się z dużym zainteresowaniem. Wyznaczone dla Polski cele rozwojowe na rok obecny zostały już zrealizowane, kontynuował Peter Förster.
Kierownictwo nad czteroosobową grupą pracowników filii firmy Transporeon w Krakowie przejęła Barbara Grzegorzewska (wcześniej Kabalak), inżynier magister Marketingu i Zarządzania, wcześniej pracownik między innymi Volkswagena i Technicznego Uniwersytetu Clausthal.

Na terenie krajów niemieckojęzycznych z oprogramowaniem TISYS® pracuje już 120 dużych firm zlecających załadunki, jak również 4000 spedycji i przewoźników. Do klientów firmy Transporeon zaliczają się między innymi: Volkswagen-Transport, Knauf, Goodyear Dunlop,Südzucker i Stora Enso. W zeszłym roku Firmie Transporeon udało się podwoić zarówno zysk, jak i liczbę pracowników.”