Ekoschematy – nowa płatność bezpośrednia

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwają prace związane z opracowaniem Krajowego Planu Strategicznego na lata 2021-2027, w tym w szczególności w zakresie nowej płatności bezpośredniej (tzw. ekoschematów), która ma zostać wprowadzona w ramach pierwszego filara nowej Wspólnej Polityki Rolnej.

Ekoschematy będą płatnością za realizację rocznych zobowiązań/praktyk korzystnych dla środowiska i klimatu w ramach Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021-2027. Obowiązki określone w ramach ekoschematów muszą wykraczać ponad wymogi podstawowe m.in. normy i wymogi warunkowości (analogicznej do dotychczasowej zasady wzajemnej zgodności) i być różne od innych zobowiązań m.in. zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych w ramach II filaru. Rolnicy będą mogli przystępować do nich na zasadzie dobrowolności, natomiast państwo członkowskie musi określić praktyki oraz warunki ich realizacji – informuje resort rolnictwa.

Szczegółowe wymogi dotyczące realizacji poszczególnych proponowanych praktyk w ramach ekoschematów.

Obszary z roślinami miododajnymi

 • Wysiew mieszanki składającej się z co najmniej dwóch gatunków roślin miododajnych z określonej listy, przy czym gatunki typowo uprawne mogą być wysiewane wyłącznie w mieszance z pozostałymi (nieuprawnymi) gatunkami roślin i nie mogą dominować w mieszance,
 • Zakaz prowadzenia produkcji rolnej (w tym zakaz wypasu i koszenia) w terminie do 30 września; zakaz stosowania środków ochrony roślin.

Zimowe pożytki dla ptaków

 • Wysiew we wsiewce, wraz ze zbożem jarym, przynajmniej dwóch gatunków roślin stanowiących źródło pokarmu i miejsce schronienia dla ptaków w okresie jesienno-zimowym, w tym m.in. takich gatunków jak len, komosa ryżowej, rzepak, jarmuż w określonej ilości,
 • Pozostawienie zboża wraz ze wsiewkami na polu na okres jesienno-zimowy do luty/marzec następnego roku,
 • Zakaz stosowana środków ochrony roślin po wysiewie roślin.

Mikrosiedliska ptaków w uprawach zbożowych – Luki skowronkowe

 • Utworzenie i utrzymanie luk w uprawie zboża ozimego, o powierzchni co najmniej 20 – 25 m2, poprzez wyłączenie i podniesienie siewnika,
 • Utworzenie co najmniej jednej luki, na każde rozpoczęte 0,5 ha uprawy.

Ekstensywny wypas na TUZ z obsadą zwierząt

 • Obsada zwierząt trawożernych (bydło, kozy, owce, konie) wynosi co najmniej 0,3 DJP/ha TUZ i maksymalnie 2 DJP/ha TUZ.

Międzyplony ozime

 • Utrzymanie międzyplonu ozimego w terminie co najmniej od dnia 1 października do 15 lutego; dopuszcza się mulczowanie w okresie utrzymania,
 • Zakaz stosowania środków ochrony roślin przez okres utrzymania międzyplonu ozimego,
 • Po okresie utrzymania międzyplonu ozimego, obowiązek jego przykrycia/wymieszania (przyoranie, podorywka, talerzowanie, inne).

Wsiewki śródplonowe

 • Wysiew traw lub roślin bobowatych drobnonasiennych (w tym mieszanek traw z bobowatymi drobnonasiennymi oraz mieszanek bobowatych drobnonasiennych) w uprawę główną,
 • Termin wysiewu: w terminie wysiewu uprawy jarej lub wiosną w rosnącą roślinę ozimą,
 • Okres pozostawienia na polu: do czasu wysiewu następnej uprawy głównej. Dopuszcza się pozostawienie wsiewki jako uprawa główna w roku następnym.

Strefy buforowe na gruntach ornych wzdłuż wód powierzchniowych

 • Wysiew traw i roślin bobowatych (zwłaszcza koniczyn i lucern), obowiązek zachowania istniejących drzew i krzewów,
 • Szerokość strefy: 10 lub 20 m, w zależności od typu wód powierzchniowych,
 • Koszenie min. raz w roku (15 VII – 30 IX), zbiór biomasy w ciągu dwóch tygodni,
 • Zakaz: nawożenia, stosowania ścieków, osadów ściekowych, środków ochrony roślin oraz wypasu zwierząt,
 • Utrzymanie: co najmniej do ostatniego dnia lutego.

Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia

 • Opracowanie i przestrzeganie planu nawozowego do powierzchni wszystkich gruntów ornych w gospodarstwie, opartego na bilansie azotu oraz chemicznej analizie gleby określającej dawki składników pokarmowych (N, P, K) oraz potrzeb wapnowania.

Wapnowanie

 • Stosowanie na glebach zakwaszonych nawozów wapniowych (wapna nawozowego lub środka wapnującego), nie częściej niż raz na 4 lata,
 • Potrzeba wapnowania danej działki rolnej będzie wynikała z opinii wydanej przez Okręgową Stację Chemiczno–Rolniczą o zalecanej dawce CaO lub CaO+MgO.

Korzystna struktura upraw

 • W strukturze zasiewów udział zbóż nie przekracza 50%, a udział roślin okopowych nie przekracza 25% oraz
 • Prowadzi się zrównoważoną gospodarkę nawozowo-paszową określoną obsadą zwierząt w granicach X DJP/ha UR (np. 1,5 DJP/ha UR).

Zmianowanie

 • Na gruntach ornych uprawa roślin jest prowadzona w taki sposób, aby zachować dodatni bilans substancji organicznej. Bilans substancji organicznej oblicza się na podstawie określonych współczynników reprodukcji i degradacji glebowej, przypisanych do danych gatunków roślin uprawnych.

Produkcja integrowana

 • Prowadzenie w danym roku produkcji roślinnej w systemie Produkcji Integrowanej (IP), zgodnie z metodyką opracowaną dla danego rodzaju uprawy, potwierdzone certyfikatem IP.
  Przyorywanie obornika w ciągu 12 godzin od aplikacji na glebę,
 • Przyorywanie obornika na gruntach ornych w ciągu 12 godzin od aplikacji,
  Rozlewanie gnojowicy innymi metodami niż rozbryzgowo, aplikacja doglebowa nawozów na bazie mocznika,
 • Minimalizowanie strat amoniaku poprzez rozlewanie gnojowicy na gruntach ornych metodami innymi niż rozbryzgowo:

– iniekcja płytka z wykorzystaniem aplikatorów wyposażonych w redlice tarczowe, ALBO

– aplikacja do gleby z zastosowaniem wozów asenizacyjnych z płozami.

Uproszczone systemy uprawy

 • Na gruntach ornych prowadzona jest uprawa uproszczona w formie następujących praktyk:

(i) uprawa konserwująca bezorkowa z mulczowaniem lub
(ii) uprawa uproszczona lub
(iii) uprawa pasowa lub
(iv) uprawa zerowa.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności