fbpx

Ekoprogramy nowym instrumentem Wspólnej Polityki Rolnej. Czym są?

Komisja Europejska opublikowała listę potencjalnych praktyk rolniczych. Lista ta ma na celu wniesienie wkładu w debatę na temat reformy WPR i jej roli w osiąganiu celów Zielonego Ładu. Lista ta zwiększa również przejrzystość procesu ustanawiania strategicznych planów WPR i zapewnia rolnikom, organom administracji, naukowcom i zainteresowanym stronom podstawę do dalszych dyskusji na temat jak najlepszego wykorzystania tego nowego instrumentu.

– Ekoprogramy, będące częścią reformy WPR, która jest obecnie przedmiotem negocjacji między Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją Europejską, są nowym instrumentem mającym na celu nagradzanie rolników, którzy decydują się pójść o krok dalej w zakresie ochrony środowiska i działań w dziedzinie klimatu. Przyszła WPR odegra kluczową rolę w zarządzaniu przejściem na zrównoważony system żywnościowy i we wspieraniu europejskich rolników w całym okresie. Ekoprogramy znacznie przyczynią się do tego przejścia i do osiągnięcia celów Zielonego Ładu – informuje Komisja Europejska.

Samasz loteria - baner

Aby praktyki rolnicze były wspierane przez ekoprogramy, powinny obejmować działania związane z klimatem, środowiskiem, dobrostanem zwierząt i odpornością na środki przeciwdrobnoustrojowe. Powinny być zdefiniowane na podstawie potrzeb i priorytetów określonych na poziomie krajowym / regionalnym w planach strategicznych WPR. Ponadto ich poziom działania musi wykraczać poza wymogi i obowiązki określone przez warunkowość oraz przyczynić się do osiągnięcia celów Zielonego Ładu UE

Jak podkreśla KE lista potencjalnych praktyk rolniczych obejmuje praktyki rolnictwa ekologicznego, agroekologię, takie jak płodozmian z roślinami strączkowymi lub system hodowli opartej na trawie o niskiej intensywności. Ponadto obejmują one również rolnictwo węglowe, na przykład rolnictwo konserwujące lub ekstensywne użytkowanie trwałych użytków zielonych. Inne praktyki rolnicze, które mogą być wspierane w ramach ekoprogramów, obejmują rolnictwo precyzyjne, na przykład rolnictwo precyzyjne w celu zmniejszenia nakładów lub stosowanie dodatków paszowych w celu zmniejszenia emisji z fermentacji jelitowej oraz praktyki hodowlane sprzyjające dobrostanowi zwierząt i/lub ograniczeniu potrzeb dla substancji przeciwdrobnoustrojowych.

Komisja opublikowała strategie „od pola do stołu” i „Bioróżnorodność” w maju 2020 r. Te dwie strategie zostały przedstawione w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu, aby umożliwić przejście w kierunku zwiększonej zrównoważenia naszych systemów żywnościowych i zająć się kluczowymi czynnikami powodującymi utratę różnorodności biologicznej. Obejmują one cele, które mają zostać osiągnięte do 2030 r., Polegające na zmniejszeniu o 50% stosowania pestycydów i ryzyka związanego z nimi, redukcji o co najmniej 20% stosowania nawozów, obniżeniu o 50% sprzedaży środków przeciwdrobnoustrojowych stosowanych w gospodarstwach zwierząt i akwakultury, a także dotarcie do 25% gruntów rolnych w ramach rolnictwa ekologicznego i zapewnienie 100% dostępu do szybkich łączy szerokopasmowych na obszarach wiejskich do 2025 r.

 

 

.

Baner Agrosimex Alaska
Baner webinarium konopie
POZ 2024 - baner

ZOSTAW KOMENTARZ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najpopularniejsze artykuły
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
[s4u_pp_featured_products per_row="2"]
INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.