Ekologiczny nawóz Rosahumus wyróżniony

Nawóz ekologiczny Rosahumus przeznaczony do poprawy żyzności gleby wyróżniony został dyplomem na Targach AGROTECH w Kielcach. Podczas uroczystej gali rozdania nagród, która odbyła się 11 marca br., dyplom z wyróżnieniem w imieniu firmy Agrosimex odebrał zastępca dyrektora działu nawozów – Piotr Murat. Agrosimex jest wyłącznym importerem i dystrybutorem tego produktu na rynku polskim.

Nie jest to pierwsza nagroda jaką otrzymał ten produkt. Pod koniec października ubiegłego roku Kapituła Programu Laur Konsumenta zdecydowała o przyznaniu nawozowi Rosahumus Godła Zielony Laur Konsumenta 2010.
Rosahumus to ekologiczny nawóz poprawiający żyzność gleby, który dzięki działaniu występujących w nim naturalnych składników – kwasów humusowych – wpływa na poprawę struktury gleby, zwiększa w niej dostępność składników pokarmowych, reguluje stosunki wodno-powietrzne, a dodatkowo przyspiesza humifikację resztek organicznych.
Nawóz stymuluje tworzenie się próchnicy, która jako naturalne lepiszcze powoduje sklejanie się cząstek gleby w większe i trwalsze agregaty glebowe, dzięki czemu gleba uzyskuje trwałą strukturę gruzełkowatą. Struktura gruzełkowata gleby jest jednym z najważniejszych elementów jej żyzności. Próchnica poprawia zasobność gleb – jej związki mogą zmagazynować od 4 do 12 razy więcej składników pokarmowych niż część mineralna gleby, a dodatkowo zapobiega ona ich nadmiernemu wymywaniu i wypłukiwaniu. Dzięki temu Rosahumus ogranicza wypłukiwanie azotu w głąb gleby i dalej do wód gruntowych, zapobiegając w ten sposób eutrofizacji zbiorników wodnych i przyczyniając się do ochrony zasobów środowiska naturalnego. Ma to niebagatelne znaczenie dla rolnictwa w kontekście prac nad tzw. dyrektywą azotanową. Zapobiega on również wypłukiwaniu innych składników – potasu (szczególnie na glebach lekkich) oraz magnezu i siarki. Zwiększa też zdolności buforowe gleb, regulując i stabilizując ich odczyn. Związki próchniczne mają dodatkowo wysoką pojemność wodną, dzięki czemu mogą zatrzymać nawet 5-krotnie więcej wody niż same ważą i to w formie dostępnej dla roślin. Ma to ogromne znaczenie dla właściwego nawodnienia gleby, zarówno wtedy kiedy jest sucho i brakuje wody, jak również gdy jest jej nadmiar. Kwasy humusowe zawarte w Rosahumusie wpływają także bezpośrednio na roślinę – zwiększają dynamikę pobierania przez nią składników pokarmowych, przyspieszają wzrost i rozwój systemu korzeniowego, dzięki czemu roślina szybciej rośnie, jest zdrowsza i silniejsza.
Działanie nawozu jest długookresowe – Rosahumus poprawia żyzność gleby nawet do pięciu lat. Według danych uzyskanych z przeprowadzonych w instytutach naukowo-badawczych i na uczelniach wyższych w Polsce i za granicą wieloletnich badań z nawozem Rosahumus, jego stosowanie umożliwia ograniczenie nawożenia mineralnego NPK nawet o 50%. Ma to szczególne znaczenie w sytuacji, kiedy nawozy mineralne znacząco drożeją, tak jak np. w tym roku, oraz ze względów ekologicznych.
Nawóz jest szczególnie polecany do stosowania na glebach o niskiej żyzności – piaszczystych oraz gliniastych. Jego stosowanie jest szczególnie efektywne w gospodarstwach o niskiej zawartości próchnicy oraz tych, w których nie stosuje się obornika, zbiera słomę z pola i w uprawie monokulturowej. Korzystne może być także zastosowanie Rosahumusu w sadach i na polach uprawnych, które ucierpiały wskutek powodzi i podtopień. Nawóz ten jest szczególnie zalecany w uprawach ekologicznych, ale również w rolnictwie integrowanym i zrównoważonym.