Ekologiczna hodowla cieląt – porady praktyka (cz. I)

Cielęcina należy do mięs droższych, hodowla cieląt w sposób ekologiczny może być więc alternatywą dla małych gospodarstw. Gospodarstwo rolne do tego typu produkcji musi być odpowiednio przygotowane, hodowla staje się opłacalna od 15 cielaków wzwyż.

Niezbędnym warunkiem jest posiadanie pastwiska oraz pomieszczeń, w których będą przebywały zwierzęta. W jednym pomieszczeniu powinny przebywać jałówki, w drugim byczki. Zwierzęta im starsze, tym trudniej nad nimi zapanować. Rozdzielenie zwierząt ułatwi pracę oraz zwiększy bezpieczeństwo rolnikowi i zwierzętom przebywającym w pomieszczeniach. Pomieszczenia powinny być suche, czyste i jasne, wyścielone słomą. Zwierzęta są wrażliwe na przeciągi, które mogą bardziej zaszkodzić niż niskie temperatury pomieszczenia. Pastwiska również powinny być wydzielone. Cielaki od maja do listopada osiągną przyrost masy ciała 350-450 kilogramów. Na jednym hektarze pastwiska może paść się 15 cielaków.
Przygotowanie ziemi pod pastwiska
Ziemia leżąca odłogiem jest zachwaszczona i uboga w próchnicę. Ziemię zaoraną i pozbawioną chwastów trwałych mechanicznie przygotowujemy do siania roślin np. żyta. Żyto wiosną przed kwitnieniem zaorzemy na nawóz. Zaoraną ziemię przygotowujemy do siewu trawy. Ziemie przygotowaną wiosną obsiewamy gorczycą. Gorczyca rośnie na słabych glebach, jest rośliną odkwaszającą ziemię i niszczy bakterie znajdujące się w glebie. Przed kwitnieniem zaorujemy gorczycę i przygotowujemy ziemie do posiania traw. Trawę siejemy wraz z koniczyną, rośliny motylkowe wzbogacą karmę w białko. Zwierzęta na pastwisko wypuścić możemy w następnym roku po wysiewie nasion trawy. Trawa się dobrze ukorzeni, powstała darnina po roku czasu jest mocna, chodzenie po niej zwierząt jej nie zaszkodzi. W pierwszym roku trawę należy kosić i zawozić zwierzętom na wybieg.
Przygotowanie ziemi pod zasiew zbóż jarych
Zwierzęta dla prawidłowego rozwoju oprócz pasz zielonych powinny dostawać pasze treściwe. Pasze treściwe to mieszanki, w których skład wchodzą: owies, pszenica jara, jęczmień. Stan ziemi przeznaczonej do siewu mieszanki zbóż jarych poprawimy poprzez wysiew przedplonów dla wzbogacenia ziemi w próchnicę. Ziemie leżące odłogiem i o małej zawartości próchnicy przygotowujemy w następny sposób: ziemię zaoraną i oczyszczoną z rosnących chwastów obsiewamy jesienią żytem. Wiosną przed kwitnięciem żyta pole talerzujemy i zaorujemy. Po dwóch tygodniach po zaoraniu żyta wysiewamy gorczycę w ilości 18 kilogramów na hektar, gorczycę przed kwitnięciem talerzujemy. Jesienią pole zaorujemy i pozostawiamy w ostrej skibie do wiosny. Wiosną wysiewamy mieszankę zbóż jarych w ilości: 80 kilogramów owsa, 40 kilogramów pszenicy, 50 kilogramów jęczmienia. Mieszanka tych zbóż jarych jest najlepiej zjadaną mieszanką przez zwierzęta i daje najlepsze przyrosty masy ciała zwierząt.
Zakup cielaków
Cielaki powinno się kupować kiedy ciężar ich ciała wynosi 50-70 kilogramów. Cena za kilogram to 6-8 złotych. Zależy to od rejonu i popytu, im bliżej większych miast, tym cielaki są droższe. Zanim kupi się cielaki trzeba przeprowadzić wywiad dotyczący karmienia cielaków. Ważna jest informacja dotycząca karmienia mlekiem cieląt – ile razy dziennie cielęta były karmione mlekiem i czy było to mleko od krowy, czy mleko w proszku. Jeśli cielęta dostawały prócz mleka inną karmę, to jaką i w jakich ilościach. Cielęta kupujemy zdrowe, nie skaleczone i nie wychudzone. Zwierzę zdrowe cechują się dużą ruchliwością, ich oczy mają blask a skóra jest świecąca. Przywiezione cielaki powinien zbadać lekarz. Zwierzęta posegregowanie w swoich nowych boksach stopniowo przyzwyczajają się do nowych warunków. Spokojne traktowanie zwierząt powoduje szybkie przyzwyczajanie się cieląt do nowego właściciela.
Żywienie cieląt
Podstawą żywienia młodych cieląt jest mleko, ciepłe mleko o temperaturze około 30 stopni podajemy cielętom rano i wieczorem po 4,5 litra. Ciepłotę mleka sprawdza się poprzez naniesienie kilku kropel na nadgarstek, jeśli nas parzy, to znak zbyt gorącego mleka. Mleko im dłużej jest podawane cielętom, tym następuje większy przyrost masy ciała i prawidłowy wzrost kości. Rano po wypiciu mleka możemy cielakom podać koło 15 deko zgniecionej mieszanki zbożowej. Niezjedzone resztki mieszanki usuwamy z koryt. Cielętom 6-8-tygodniowym stopniowo zaczynamy podawać zielonkę, cielaki zjadają dziennie do 3 kilogramów zielonki. Dorosłe osobniki – ponad 50 kilogramów dziennie pasz zielonych. Cielaki powyżej 80 kilogramów wagi powinny zjadać rano około 1 kilograma mieszanki zbożowej zgniecionej. Cielęta powyżej 200 kilogramów wagi powinny dostawać 4 kilogramy zgniecionej mieszanki zbożowej rano. Cielęta 15-miesięczne powinny ważyć 700- 800 kilogramów.

W kolejnym artykule wypuścimy cielęta na pastwiska.