EFRWP wesprze osoby autystyczne w województwie pomorskim

W sierpniu, w województwie pomorskim, zostanie zapoczątkowana realizacja Programu Pomocy Osobom z Terenów Wiejskich Dotkniętych Autyzmem oraz Ich Rodzinom Zrozumieć Autyzm”. To wspólny projekt Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej oraz Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku. Patronat nad programem objął Marszałek województwa pomorskiego.”

7 sierpnia br., o godzinie 13.00, w biurze Marszałka województwa pomorskiego, Mieczysława Struka, odbędzie się uroczyste podpisanie umowy pomiędzy inicjatorami programu – Fundacją Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej a Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku. Województwo pomorskie to pierwsze województwo, w którym zostanie zapoczątkowana realizacja programu. Docelowo, od 2013 r., dołączą do niego województwa: kujawsko-pomorskie i warmińsko-mazurskie. Patronat nad realizacją programu objął Marszałek województwa pomorskiego, Mieczysław Struk.

Cele programu
Celem Programu Pomocy Osobom z Terenów Wiejskich Dotkniętych Autyzmem oraz Ich Rodzinom Zrozumieć Autyzm” jest podjęcie kompleksowych działań obejmujących m.in. diagnozę potrzeb leczniczo-terapeutycznych, edukacyjnych i socjalnych osób autystycznych, pomoc terapeutyczną, szkolenia dla osób i środowisk zaangażowanych w pracę z takimi osobami, a także budowanie systemu wolontariatu i partnerstwa na rzecz pomocy osobom autystycznym oraz ich rehabilitacji i aktywizacji zawodowej. Program będzie również upowszechniać wiedzę o autyzmie i problemach z nim związanych.
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej od początku swojej działalności zwraca uwagę na istotne problemy na obszarach wiejskich i szuka dla nich rozwiązań. Autyzm to kolejny znaczący i dotychczas w żaden sposób nierozwiązany problem na polskiej wsi. Jesteśmy przekonani, że współpracując ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Autystycznym, powierzamy realizację programu jednej z najlepszych w tej dziedzinie instytucji w Polsce. Mamy nadzieję, że wspólnie uda się nam stworzyć spójny system pomocy osobom chorym na autyzm na terenach wiejskich, a wypracowane rozwiązania posłużą w realizacji podobnych działań w przyszłości – mówi Krzysztof Lipiński, Zastępca Dyrektora Generalnego Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Główne elementy programu
Istotnym elementem programu jest prowadzenie szkoleń i szerzenie wiedzy dotyczącej autyzmu wśród osób bezpośrednio stykających się z tym problemem na gruncie zawodowym: lekarzy, nauczycieli, pracowników pomocy społecznej (na szczeblu gminnym i powiatowym) oraz kuratorów.
W ramach programu powstawać mają Punkty Konsultacyjno-Diagnostyczne dla dzieci autystycznych i ich rodzin. Dzięki temu możliwe będzie szersze dotarcie do osób dotkniętych autyzmem oraz prowadzenie indywidualnych zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży autystycznej oraz zajęć psycho-edukacyjnych i szkoleń dla rodziców. Pierwszy z takich punktów zostanie zorganizowany w gminie Przodkowo.
Organizatorzy programu chcą także, w kolejnych latach, szukać rozwiązań na rzecz aktywizacji zawodowej osób dotkniętych autyzmem oraz tworzyć ośrodki pobytu stałego.

Realizacja programu
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej przeznaczy na program w ciągu 5 lat ok. 2,5 mln zł (ok. 500 tys. zł rocznie).
W ramach programu inicjatorzy zamierzają nawiązać współpracę z terapeutami oraz instytucjami, które dotychczas udzielały wsparcia dzieciom autystycznym i ich rodzinom – zarówno z ośrodkami pomocy rodzinie, jak i innymi placówkami prowadzonymi przez organizacje pozarządowe. Docelowo funkcjonowałyby one jako lokalne centra pomocy dla osób z autyzmem i ich rodzin.
Na podstawie danych statystycznych szacujemy, iż na terenie trzech województw, objętych programem, ok. 2,5 – 3 tys. osób może być dotkniętych autyzmem. Mamy nadzieję, że dzięki programowi uda nam się dotrzeć chociaż do części z nich, a przede wszystkim przeszkolić osoby, które będą mogły służyć pomocą osobom dotkniętym autyzmem i ich opiekunom jak najbliżej miejsca ich zamieszkania” – dodaje Krzysztof Lipiński.

Na potrzeby programu powstanie strona internetowa oraz profil na Facebook.com.

O autyzmie
Autyzm to obok raka, cukrzycy i AIDS jeden z najpoważniejszych problemów zdrowotnych świata – dotyczy około 5 mln ludzi, zwłaszcza dzieci, niezależnie od płci, rasy i statusu społeczno-ekonomicznego. Szacuje się, że na 300 nowonarodzonych dzieci dwoje z nich będzie miało prawdopodobnie zdiagnozowane całościowe zaburzenia rozwojowe, w tym także autyzm. W Polsce nie prowadzi się dokładnych badań dotyczących liczby osób z autyzmem. Szacuje się, że w naszym kraju na zaburzenia autystyczne cierpi ponad 200 tys. osób, a ich liczba wciąż wzrasta. Według najnowszego raportu opublikowanego w kwietniu 2012 r. przez Centrum Kontroli i Prewencji Chorób (Center for Disease Control and Prevention) ze Stanów Zjednoczonych, średnio jedno na 88 dzieci ma jakąś formę zaburzeń ze spektrum autyzmu. Zaburzenie to występuje czterokrotnie częściej u chłopców niż u dziewczynek.
Autyzm jest zaburzeniem, u podstaw którego leży nieprawidłowa praca mózgu. Osoby z autyzmem mają problemy z mówieniem, postrzeganiem świata, rozumieniem relacji społecznych. W odmienny sposób odbierają wrażenia zmysłowe. Trudno jest wyobrazić sobie, iż komuś może wydawać się, że sól jest kwaśna, śnieg parzy, a delikatne głaskanie powoduje silny ból. Ale tak właśnie może wyglądać świat osoby z autyzmem.

Więcej o autyzmie: www.spoa.org.pl/
http://www.facebook.com/pages/Stowarzyszenie-Pomocy-Osobom-Autystycznym/194471660589554 http://www.youtube.com/watch?v=670yDgKUzbM

O EFRWP
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej rozpoczął działalność w 1990 roku, na mocy umowy między rządem polskim a Europejską Wspólnotą Gospodarczą. Fundacja od ponad dwóch dekad pomaga zmieniać wizerunek polskiej wsi, dostosowując się do zmieniających się potrzeb lokalnej społeczności. Obecnie nie tylko wspiera rozwój infrastruktury technicznej, ale także – poprzez różne narzędzia finansowe – pomaga przedsiębiorcom i organizacjom pozarządowym. Fundacja duży nacisk kładzie także na rozwój infrastruktury społecznej, co czyni poprzez program grantowy wspierający aktywność i samoorganizację lokalnych społeczności czy wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich.
Więcej informacji na stronie: www.efrwp.pl

O SPOA
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku od 20 lat zajmuje się pomaganiem osobom z autyzmem i ich rodzinom. Celem działań Stowarzyszenia jest organizowanie systemu wsparcia dla osób z autyzmem od wczesnego dzieciństwa po wiek dojrzały w ramach programu Żyć Razem. Laureat tegorocznej Nagrody Prezydenta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego dla najlepszej organizacji pozarządowej oraz tegorocznego Wyróżnienia za Zasługi dla Województwa Pomorskiego.
Więcej na www.spoa.org.pl/

Kontakt / Dodatkowe informacje

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej Stowarzyszenie Pomocy Osobom Austystycznym
Dominika Malik, ITBC Communication
Tel.: 22 250 49 19, 608 394 120
Email:
dominika_malik@itbc.pl
Małgorzata Rybicka, Prezes SPOA
Tel.: 58 557 53 41, 511 706 493
Email:
spoa.gdansk@gmail.com, autyzm@spoa.org.pl

Krzysztof Lipiński, Zastępca Dyrektora Generalnego Fundacji EFRWP
Tel.: 22 639 87 63
Email:
k.lipinski@efrwp.com.pl
Leszek Bartoszewski
Tel.: 797 722 104
Email:
lbartek44@yahoo.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności