e-Wnioski i wypłata dopłat

Od tego roku polscy rolnicy mają obowiązek składania wniosków o dopłaty bezpośrednie i obszarowe  w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji e-WniosekPlus.

– Do 28 maja rolnicy przesłali nieco ponad 773 tys. wniosków przez internet. Najwięcej z województw: mazowieckiego, lubelskiego, łódzkiego, wielkopolskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Z kolei ponad 431 tys. rolników prowadzących małe gospodarstwa skorzystało z możliwości złożenia oświadczeń o braku zmian we wniosku o przyznanie płatności za 2018 r. w porównaniu z tym złożonym w ubiegłym roku. Złożenie takiego oświadczenia do 14 marca 2018 r. było równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie tegorocznych dopłat .Agencja spodziewa się, że do 15 czerwca 2018 r. wpłynie jeszcze ponad 130 tys. e-wniosków.  Prosi rolników, by nie czekać z tym do ostatniej chwili –    – informuje Biuro Prasowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

ARiMR przypomina, że rolnicy, którzy nie mają dostępu do internetu, mogą skorzystać z tzw. punktów pomocy technicznej, które są w każdym biurze powiatowym Agencji. Przygotowane są tam stanowiska komputerowe, gdzie można wypełnić e-wniosek. Pomocy udzielają również eksperci Ośrodków Doradztwa Rolniczego.

Oprócz naboru wniosków o przyznanie tegorocznych dopłat bezpośrednich i obszarowych, Agencja prowadzi również drugą kampanię – wypłat płatności za 2017 r. I robi to w dobrym tempie. Do 28 maja 2018 r. przekazano rolnikom z tego tytułu blisko 13,28 mld zł, tym samym wykorzystano ok. 93 proc. puli środków przeznaczonych na płatności bezpośrednie w 2017 r.

Trwa również wypłata płatności obszarowych za 2017 r. finansowanych z budżetu PROW 2014-2020. W ramach takiego wsparcia do 21 maja 2018 r. do rolników trafiło:  1,15 mld zł w ramach dopłat ONW, 565, 88 mln zł z tytułu płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych, 192, 12 mln zł w ramach rolnictwa ekologicznego, 92,62 mln zł na inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów.

Źródło: ARiMR