e-Sprawiedliwość

Włoch podróżujący do Niemiec potrzebuje prawnika. Francuski przedsiębiorca szuka informacji z węgierskiego rejestru gruntów. Estoński sędzia ma pytanie dotyczące hiszpańskiego systemu sądowego. Na uzyskanie tych informacji nie trzeba już czekać tygodniami! Od teraz są w zasięgu jednego kliknięcia na unijnym portalu e-Sprawiedliwość”. Jest on prowadzony w 22 językach UE.”

e-Sprawiedliwość” https://e-justice.europa.eu to elektroniczny punkt obsługi umożliwiający dostęp do wymiaru sprawiedliwości na terenie UE. Uruchomiony właśnie portal będzie służył obywatelom, przedsiębiorcom, prawnikom i sędziom w uzyskiwaniu odpowiedzi na pytania prawne dotyczące kwestii transgranicznych i przyczyni się do zwiększenia powszechnej wiedzy obywateli na temat różnych systemów prawnych.
Pierwsza wersja portalu, licząca ponad 12 000 stron, oferuje bogaty zasób informacji i linków dotyczących przepisów i praktyk we wszystkich państwach członkowskich. Na stronach internetowych można znaleźć informacje m.in. na temat pomocy prawnej, szkolenia kadr wymiaru sprawiedliwości i organizacji wideokonferencji, a także linki do baz danych oraz internetowych rejestrów upadłości i gruntów. Informacje o wymiarze sprawiedliwości są teraz łatwo dostępne dla ponad 10 mln obywateli uczestniczących corocznie w transgranicznych procedurach sądowych.
Obywatele mogą uzyskać odpowiedzi na temat funkcjonowania systemów prawnych 27 państw członkowskich. Mogą zdobyć szybkie odpowiedzi, gdy potrzebują ich w związku z takimi sytuacjami życiowymi jak rozwód, śmierć, spór prawny czy nawet przeprowadzka. Mogą znaleźć prawnika w innym państwie, dowiedzieć się, w jaki sposób uniknąć kosztownych postępowań sądowych dzięki mediacji, gdzie wnieść skargę i prawo którego państwa członkowskiego ma zastosowanie w danej sprawie, a także czy mają prawo do pomocy prawnej.
Przedstawiciele prawni, notariusze i sędziowie mogą uzyskać dostęp do prawnych baz danych, skontaktować się za pomocą sieci sądowych z osobami wykonującymi ten sam zawód w innych państwach członkowskich i znaleźć informacje na temat szkolenia kadr wymiaru sprawiedliwości. Mogą również uzyskać informacje dotyczące organizacji transgranicznych wideokonferencji
Przedsiębiorcy będą mieli dostęp do rejestrów upadłości i rejestrów gruntów oraz informacji o stosowanych przepisach i postępowaniach transgranicznych.
Wielojęzyczny portal pokonuje bariery językowe, które często utrudniają zdobywanie tych informacji, gdyż oferuje informacje we wszystkich oficjalnych językach UE. Treści strony internetowej portalu są dostępne w 22 oficjalnych językach UE. Linki dostępne na stronie będą odsyłać użytkowników do informacji w danym państwie członkowskim.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności