Dziś wybory do rad powiatowych izb rolniczych

W niedzielę, 4 lutego 2007 r. w godzinach 8.00 – 18.00 odbędą się wybory do rad powiatowych izb rolniczych. Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach powszechnego samorządu rolniczego mają: podatnicy podatku rolnego, podatnicy podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadających w nich wkłady gruntowe. N

Gmina, w której rolnik płaci podatek jest jednocześnie gminą , w której ma prawo głosować. W czasie głosowania w lokalu wyborczym powinni być obecni: przewodniczący komisji lub jego zastępca oraz co najmniej dwóch członków komisji . Wyborca przed przystąpieniem do glosowania okazuje dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający jego tożsamość. Następnie otrzymuje od komisji kartę do glosowania, kwituje jej odbiór podpisem w odpowiedniej rubryce spisu uprawnionych do glosowania i udaje się do pomieszczenia zapewniającego tajność głosowania znajdującego się w lokalu wyborczym.W okręgach jednomandatowych, (w których powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 400 ha) głosować można nie więcej niż na jednego kandydata, stawiając znak X” w kratce z prawej strony, po nazwisku i imieniu kandydata. W okręgach dwumandatowych, (w których powierzchnia użytków rolnych przekracza 400 ha) głosować można nie więcej niż na dwóch kandydatów, stawiając znak “X” w kratkach z prawej strony, po nazwiskach i imionach dwóch kandydatów. Informacja co do sposobu głosowania znajdować się będzie na karcie do głosowania.
Po nowelizacji ustawy o izbach rolniczych wybory do walnych zgromadzeń są dwustopniowe: najpierw wybiera się członków tzw. rady powiatowej, ci z kolei – na swym pierwszym posiedzeniu – wybierają spośród siebie przewodniczącego i delegata, którzy wejdą w skład nowego Walnego Zgromadzenia Izby. Zarząd Izby zwoła pierwsze posiedzenia nowo wybranych rad powiatowych w ciągu 21 dni od dnia wyborów do rad powiatowych. W ciągu 42 dni od dnia wyborów do rad powiatowych, ustępujący zarząd Izby zwoła pierwsze posiedzenie nowo wybranego walnego zgromadzenia. Wtedy to zostaną wybrane nowe organy Izby, tj.: Zarząd i Komisja Rewizyjna, a ponadto Komisja Budżetowa i delegat do Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Wojciech Petera
Rzecznik Prasowy
Krajowej Rady Izb Rolniczych

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności