fbpx
Strona głównaPozostałeDziś wybory do rad powiatowych izb rolniczych

Dziś wybory do rad powiatowych izb rolniczych

W niedzielę, 4 lutego 2007 r. w godzinach 8.00 – 18.00 odbędą się wybory do rad powiatowych izb rolniczych. Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach powszechnego samorządu rolniczego mają: podatnicy podatku rolnego, podatnicy podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadających w nich wkłady gruntowe. N

Gmina, w której rolnik płaci podatek jest jednocześnie gminą , w której ma prawo głosować. W czasie głosowania w lokalu wyborczym powinni być obecni: przewodniczący komisji lub jego zastępca oraz co najmniej dwóch członków komisji . Wyborca przed przystąpieniem do glosowania okazuje dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający jego tożsamość. Następnie otrzymuje od komisji kartę do glosowania, kwituje jej odbiór podpisem w odpowiedniej rubryce spisu uprawnionych do glosowania i udaje się do pomieszczenia zapewniającego tajność głosowania znajdującego się w lokalu wyborczym.W okręgach jednomandatowych, (w których powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 400 ha) głosować można nie więcej niż na jednego kandydata, stawiając znak X” w kratce z prawej strony, po nazwisku i imieniu kandydata. W okręgach dwumandatowych, (w których powierzchnia użytków rolnych przekracza 400 ha) głosować można nie więcej niż na dwóch kandydatów, stawiając znak “X” w kratkach z prawej strony, po nazwiskach i imionach dwóch kandydatów. Informacja co do sposobu głosowania znajdować się będzie na karcie do głosowania.
Po nowelizacji ustawy o izbach rolniczych wybory do walnych zgromadzeń są dwustopniowe: najpierw wybiera się członków tzw. rady powiatowej, ci z kolei – na swym pierwszym posiedzeniu – wybierają spośród siebie przewodniczącego i delegata, którzy wejdą w skład nowego Walnego Zgromadzenia Izby. Zarząd Izby zwoła pierwsze posiedzenia nowo wybranych rad powiatowych w ciągu 21 dni od dnia wyborów do rad powiatowych. W ciągu 42 dni od dnia wyborów do rad powiatowych, ustępujący zarząd Izby zwoła pierwsze posiedzenie nowo wybranego walnego zgromadzenia. Wtedy to zostaną wybrane nowe organy Izby, tj.: Zarząd i Komisja Rewizyjna, a ponadto Komisja Budżetowa i delegat do Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Wojciech Petera
Rzecznik Prasowy
Krajowej Rady Izb Rolniczych

ZOSTAW KOMENTARZ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najpopularniejsze artykuły
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Wydawnictwo PLANTPRESS poleca

INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.